Ljud och buller

Rent biologiskt stänger du aldrig av hörseln. Du uppfattar och reagerar på ljud hela tiden. Du kan vänja dig vid ett vardagligt sorl du känner igen. Men oväntade ljud leder till stresspåslag.

När undersökningar visar att exempelvis öppna kontorslandskap leder till mer ohälsa är det detta det handlar om. Men samtidigt finns det bra ljud. Som småprat. Ibland jobbar du bättre om du märker att det finns folk i lokalen.

Du kan dämpa ljud i ett öppet kontorslandskap genom att skärma av arbetsplatserna. Skärmarna ska vara av ett material som verkligen dämpar. Sedan gäller det att placera skärmarna så att de fångar upp ljudvågorna i rummet. Man får pröva sig fram. De måste vara tillräckligt höga – ett bra riktmärke är att de ska vara högre än munnen när man står.

Här behövs insatser

Om bullret är starkare än 80 dB(A) ska arbetstagaren få tillgång till hörselskydd, över 85 dB(A) ska hörselskydd användas. Arbetsplatser/yrken där buller kan överstiga 80 dB(A) är: Militär, restaurang/nöjesbransch, förskolor, mekanisk industri, gruvindustri, byggnadsarbeten, mark- och anläggning, verkstäder/metallarbete enligt en översikt som Ulf Landström, Högskolan i Gävle, gjort.

Det finns många lämpliga akustikinsatser, t ex bullerdämpande skärmar eller plattor som kan förbättra ljudmiljön och därmed hörklimatet. Rum med stora glaspartier har länge varit populärt bland arkitekter och kan ge svår ljudmiljö eftersom det lätt blir eko. Se upp med hårda golv och stolskrap.

Alla tänker inte på att dagis kan vara en problematisk miljö. Satsa på att förbättra akustiken, tala med barnen om hur man pratar, fundera över organisation och arbetssätt, begränsa arbetstiden. Skaffa hörselskyddsprogram: kartlägg bullerläget och bedöm riskerna – ta även hänsyn till exponering för kemikalier.

Åtgärda

Helst vid källan, på vägen till källan, eller på den anställde, dvs hörselskydd, utvärdera och följ upp. Informera och utbilda och skaffa rutiner för hörselkontroller. Se föreskriften AFS 2005:16. Öronproppar dämpar ca 13 dB (A), hörselkåpor ca 17-20 dB(A). OBS de måste användas hela tiden.

Även lägre buller påverkar arbetsprestation och hälsa, bl a finns samband med sömnproblem, koncentrationssvårighet, hjärtproblem för buller som ”bara” stör. Har du en arbetsuppgift som kräver koncentration och att tal kan uppfattas bra är 35 dB(A) den rekommenderade gränsen. Det betyder att man t ex inte ska omges av andras samtal.

Hörselnedsättning

Den som utsätts för starkare buller än 85 dB(A) kan få tillfällig hörselnedsättning. Det börjar ofta med en känsla av lock för öronen och tinnitus, dvs det ringer i öronen. Symptomen brukar försvinna och hörseln bli normal inom två veckor, men man kan även få en permanent hörselnedsättning som inte kan botas.

Cirka 15 procent av befolkningen har tinnitus, det kan ringa, pipa, eller brusa i öronen. Cirka 1-3 procent besväras mycket och kan ha koncentrationsproblem, sömnsvårigheter och oro. Tinnitus är ett symptom, inte en sjukdom, som kan bero på flera saker: hörselskador, buller, stress, sjukdomar, läkemedel, mm. Hjälp finns att få även om man inte kan bota tinnitus.

Se upp med så kallade impulsljud, t ex hammarslag eller gevärsskott. Korta impulser är mer skadliga än de låter och kan ibland ge skador på trumhinnan och i hörselsnäckan. Se även upp med t ex rockkonserter.