Dator och bildskärmsarbetet

Åtta av tio använder datorer och IT i jobbet. Det är internet, mejl, rapportering och administration samt appar i mobilen. Men tekniken är inte alltid anpassad till arbetet. Den blir ett hinder, inte ett stöd.

Dålig IT kostar pengar

Dåliga IT-system kostar också arbetsgivarna stora belopp varje år. En undersökning som fackförbundet Vision gjort visar att deras medlemmar i snitt förlorar 26 minuter om dagen när tekniken krånglar. På en månad har man alltså tappat en hel arbetsdag.

Så kan ni jobba konkret med IT

UsersAward är ett TCO-projekt som erbjuder IT-leverantörer att bli användar-certifierade. En sådan leverantör lyssnar på användarna som också får vara med när nya system ska utvecklas och införas på arbetsplatsen.

UsersAward har också ett snabbtest för att mäta hur användbart IT-systemet är. Även stressen kan kartläggas – här finns t ex en metod kallad Udipa som lämpar sig för yrkesgrupper som använder dator en stor del av arbetsdagen.

Diskutera digital arbetsmiljö i centrala samverkansgruppen och skyddskommittén.
Gör en IT-skyddsrond och studera systemet på arbetsplatsen, för att se hur det fungerar i praktiken. Hitta tidstjuvar och samla in förslag på åtgärder från personalen.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om bildskärmsarbete (AFS 1998:5) gäller även IT-system. Enligt Arbetsmiljöverket ska åtgärder mot IT-stress ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hur teknik och utrustning fungerar ska ingå i skyddsronder.

Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen skyldig att se till att arbetsverktygen fungerar och inte orsakar skada eller ohälsa. Tips och råd för upphandling av IT finns bl.a. på Visions hemsida och hos Prevent. Här finns också modeller, checklistor och verktyg för att kartlägga IT-systemen.

Inflytande ger resultat

I Visions undersökning ”IT i välfärdens tjänst” (2014) har man konstaterat att de som hade inflytande över IT-systemen på jobbet mådde bättre, stressen och strulet var mindre och kvaliteten på arbetsuppgifterna förbättrades. De var 15-20 procent mer nöjda med sina system än de som inte kunde påverka. Arbetsgivarna har alltså mycket att vinna på att få IT-system som fungerar.