Arbetsmiljöutbildning

Grunden till god arbetsmiljö vilar på att alla på arbetsplatsen har arbetsmiljökunskaper och dessa kunskaper går att skaffa på olika sätt. Genom utbildningar i arbetsmiljö, genom självstudier och genom att läsa sig till kunskaperna via information på olika webbplatser i ämnet.

Men arbetsmiljökunskap är egentligen bara användbar när den kan användas i sitt rätta sammanhang, vilket är på arbetsplatsen, och hur man lär sig det är genom utbildning och det erbjuder vi på Arbetsmiljöforum.

Du hittar alla våra arbetsmiljöutbildningar och kurser under rubriken ”Utbildningar”. De allra flesta av dem kan skräddarsys för att passa alla olika verksamheter och täcka upp olika arbetsplatsers unika behov. 

Grundutbildning

Arbetsmiljöforum erbjuder en rad olika utbildningar i arbetsmiljö, både för nybörjare och erfarna personer inom området arbetsmiljöarbete. Grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö (BAM) utgör grunden för våra utbildningar och riktar sig både till medarbetare, chefer och skyddsombud eftersom samverkan mellan dessa ligger till grund för ett bra arbetsmiljöarbete. Vi erbjuder BAM utbildningar på flera orter runt om i landet.

Hitta din BAM utbildning

Metodutbildning

Första steget mot en god arbetsmiljö är att skaffa sig kunskaper om arbetsmiljö, genom att exempelvis läsa grundkursen BAM, och sedan gäller att lära sig hur man omsätter kunskaperna i praktiken för att komma igång med arbetsmiljöarbetet. Det kräver många gånger ytterligare kunskaper om metoder.

Våra utbildningar i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ger både chefer och medarbetare en konkret metod för att utveckla arbetsmiljöarbetet. Denna vidareutbildning lyfter bland annat upp en rad specifika problem som kan tänkas uppstå i det löpande arbetsmiljöarbetet – såsom exempelvis stress, kemiska hälsorisker, svåra situationer eller riskhantering.

Läs mer om utbildning i Systematiskt arbetsmiljöarbete

Skyddsombudsutbildning

Arbetsmiljöforum erbjuder även utbildningar direkt riktade till skyddsombud och arbetsmiljöombud. Bland annat erbjuder vi grundutbildning och vidareutbildning i skyddsombudets rättigheter för att hjälpa denne att fullfölja sitt uppdrag.

Skyddsombudets uppdrag sträcker sig över en rad olika områden, men det är inte skyddsombudet som ansvarar för arbetsmiljöarbetet, det är chefens roll. Därför fokuserar utbildningarna på att både förklara skyddsombudets egen roll och juridiska rättigheter och skyldigheter samt vad andra medarbetare och chefer har för roller i arbetsmiljöarbetet och behovet av samverkan i arbetsmiljöfrågor.

Utbildningen för skyddsombud - Skyddsombudsrätt