Fysisk arbetsmiljö

Här kan du läsa om regler och rekommendationer för fysisk arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön handlar om sådant som fel temperatur, surrande bakgrundsljud, oergonomiska skrivbord, tunga lyft, dålig luft och besvärliga arbetsställningar. Dålig fysisk arbetsmiljö kan leda till både olyckor och sjukdomar och investeringar i arbetsmiljön lönar sig.

Luft och ventilation

Att andas är så självklart att du oftast inte tänker på det. Men luften kan innehålla farliga ämnen. Kontroll av luftkvaliteten är en grundläggande del av arbetsmiljöarbetet. Här är exempel från fyra arbetsmiljöer:

Läs mer om Luft och ventilation

Ljud och buller

Rent biologiskt stänger du aldrig av hörseln. Du uppfattar och reagerar på ljud hela tiden. Du kan vänja dig vid ett vardagligt sorl du känner igen. Men oväntade ljud leder till stresspåslag.

Läs mer om Ljud och buller

Ljus och belysning

Inomhus ska det normalt finnas tillfredsställande dagsljus och gärna möjlighet till utblick. Åldern spelar in och vissa arbeten är mer utsatta visar en rapport från Arbetsmiljöverket.

Läs mer om Ljus och belysning

Ergonomi

Det handlar om att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Det gäller att planera och organisera arbetet bra och att skaffa lämplig utrustning.

Läs mer om ergonomi

Temperatur och klimat

Hur varmt får det egentligen vara på kontoret på sommaren? Hur varmt eller kallt får det vara i klassrummet på vintern eller om man ska arbeta utomhus?

Läs mer om temperatur och klimat

Dator och bildskärmsarbetet

Åtta av tio använder datorer och IT i jobbet. Det är internet, mejl, rapportering och administration samt appar i mobilen. Men tekniken är inte alltid anpassad till arbetet. Den blir ett hinder, inte ett stöd.

Läs mer om dator och bildskärmsarbetet

Belastning och tunga lyft

Av Arbetsmiljöverkets inspektioner framgår det att det finns stora brister i arbetsgivarnas arbete med att minska personalens belastning av tunga lyft och svåra arbetsställningar.

Läs mer om belastning och tunga lyft

Kemikaliearbeten

Stora framsteg har gjorts i arbetet med att begränsa de kemiska riskerna i arbetslivet. Men paradoxalt nog har kunskaperna om dessa risker blivit sämre. Här är fem bra punkter för att hantera kemiska risker.

Läs mer om kemikaliearbeten

Maskiner

Bultpistol, cirkelsåg och motorsåg är de farligaste handhållna maskinerna. De orsakar de allvarligaste olyckorna, enligt en undersökning från Arbetsmiljöverket. Flest olyckor orsakar slipmaskiner, borrmaskiner, skruvdragare och spikpistol.

Läs mer om maskiner på arbetsplatsen

Personlig skyddsutrustning

Att bedöma riskerna i den egna verksamheten är grunden för att förstå vad man ska skydda sig mot. Det gör man genom att systematiskt gå igenom vilka risker som finns och hur de kan åtgärdas.

Läs mer om personlig skyddsutrustning