De vanligaste anställningsformerna i Sverige

Vilka rättigheter har jag som visstidsanställd och vad innebär egentligen en provanställning? Arbetsmiljöforum reder ut alla begrepp som du behöver ha koll på rörande de olika anställningsformerna som är vanligast i Sverige.

Svensk arbetsmarknad erbjuder en rad olika anställningsformer, men att veta vad de innebär kan vara aningen klurigt – både för den som är ny på arbetsmarknaden och den som är rutinerad. Du behöver veta vad det är för typ av avtal du skriver på. Läs vår översikt nedan.

Provanställning

En provanställning är precis vad det låter: en anställningsform där du är anställd på prov hos arbetsgivaren för att se om du passar för jobbet. Vanligtvis är provanställningen sex månader, vilket också är max hur lång en provanställning enligt lag får vara. Om du inte meddelats att din provanställning kommer upphöra innan den avtalade provanställningen är slut så övergår tjänsten automatiskt till att bli en tillsvidareanställning. Under provanställning är det vanligt med en månads uppsägningstid, men annat kan avtalas mellan dig och arbetsgivaren. 

Tillsvidareanställning

Denna anställningsform kallas många gånger i folkmun för ”fastanställning”, men dess korrekta benämning är tillsvidareanställning. Detta eftersom att anställningsformen är precis vad den låter som: en anställning som pågår fram till att antingen du själv eller arbetsgivaren väljer att säga upp den. Dock kan en uppsägning på begäran av arbetsgivaren i huvudsak endast göras av två anledningar:

  1. På grund av att det råder arbetsbrist. Det finns inte längre arbete för dig att utföra. Det kan bero på att företaget har brist på resurser eller vill omorganisera.
  2. På grund av personliga skäl på saklig grund. Det betyder konkret att arbetsgivaren måste kunna bevisa att problemet finns hos den anställde, till exempel att du inte kan sköta ditt arbete, olovlig frånvaro eller svåra samarbetsproblem. Likaså är våld eller stöld på arbetsplatsen grunder för att arbetsgivaren ska kunna säga upp din anställning.

Lagen om anställningsskydd (las) reglererar vad som gäller. 

Visstidsanställning

Anställningsformen är vanlig inom alla branscher där arbetsgivaren ser ett tydligt slut på anställningen. Vanligt är att använda denna form för att täcka upp vid arbetstoppar, när det finns särskilda behov eller saknas en viss kompetens.

Skillnaden mellan denna anställningsform och provanställning är att arbetsgivaren inte behöver säga till om denne inte vill förlänga anställningen. Om arbetsgivaren inte uppger annat så avslutas anställningen det datum som man skrivit i anställningsavtalet.

När visstidsanställningen löper ett år eller längre kan du ha rätt att bli återanställd hos arbetsgivaren i de fall där det efter din anställning skulle dyka upp en ny liknande tjänst. Vanligt i kollektivavtal är att sätta regler som hindrar arbetsgivare att använda visstidsanställningen som ett sätt att täcka upp för kontinuerliga behov.

Projektanställning

Denna anställningsform liknar visstidsanställningen, men med skillnaden att den anställde blir anknuten till ett specifikt projekt. Detta innebär att anställningen inte har ett fast slutdatum, istället avslutas anställningen när projektet är klart.

Vanligt är att man i anställningsavtalet skriver att personen som projektanställs är anställd under projekttiden, men att man också lägger till ett specifikt datum som längsta anställningstid. Det innebär att du som projektanställd kan sluta tidigare, om projektet är färdigställt innan detta ”längst till och med”-datum. 

Vikariat

Något som en vikarie bör vara uppmärksam på är att om vikariatet hos en arbetsgivare pågått i mer än två år under en femårsperiod. Då ska vikariatet nämligen övergå i en tillsvidareanställning – det kallas ibland för att bli ”in-lasad” och gäller generellt för alla olika sorters visstidsanställningar.

Säsongsarbete

Anställningsformen är vanlig inom branscher som är säsongsbundna vilket innebär att det finns mycket att göra under en begränsad period som återkommer varje år. Exempelvis turism, skidnäringen, jordgubbsförsäljare, vägunderhållsarbetare och fjällguider med flera.

Har man varit säsongsarbetare, eller visstidsanställd, under en sammanhängande period i mer än ett år har man också företräde om samma arbetsgivare utlyser en fast tjänst. Dock har arbetsgivaren alltid rätt att ändra kompetens- och kravkriterierna och om dessa inte stämmer in på dig är det inte självklart att det är du som kommer att få jobbet. 

Studentanställning

Studentanställning är ett vanligt begrepp inom bemanningsbranschen och är en sorts återkommande, kortare visstidsanställning. Vanligt är att arbetsgivare tecknar ramavtal, vilka brukar vara om sex månader åt gången, med personer som erbjuds att extrajobba hos arbetsgivaren.

Exempelvis kan du vara studerande, föräldraledig, ha en annan deltidstjänst eller vara pensionär och du får ofta själv anpassa dina arbetstider efter din andra huvudsyssla. Du får helt enkelt uppge vilka dagar och tider som passar dig att arbeta på och sedan anpassar arbetsgivaren tjänsten och arbetstiderna efter dig.