Belastning och tunga lyft

Av Arbetsmiljöverkets inspektioner framgår det att det finns stora brister i arbetsgivarnas arbete med att minska personalens belastning av tunga lyft och svåra arbetsställningar.

Av drygt 700 undersökta företag och organisationer hade bara tre av tio arbetsgivare en god arbetsmiljö och undgick Arbetsmiljöverkets anmärkningar. De övriga hade någon typ av brister, i snitt ställdes tre krav per arbetsplats.

Många arbetsgivare hade inte undersökt riskerna med ergonomin, som exempelvis antalet lyft per dag, arbetsställningar och hur tungt personalen lyfte. De företag som inspekterades fanns i bland annat livsmedelsindustrin, hotellbranschen, tvätterier, tillverknings- och fordonsindustrin. Gemensamt för arbetsplatserna är manuell hantering och repetitivt arbete.

Enligt den senaste arbetsmiljöundersökningen har cirka en tredjedel av kvinnorna på den svenska arbetsmarknaden ont varje dag på grund av påfrestande arbetsställningar.

Många har också ont på grund av tungt arbete och ensidiga arbetsrörelser.
Felaktiga lyft är den näst vanligaste orsaken till arbetsolyckor för kvinnor och den tredje vanligaste för män. 

Några vanliga hjälpmedel

  • Lyftvagnar har sedan länge funnits för olika ändamål, med eller utan batteridrift.
  • Lyftanordningar med vacuumdon som suger sig fast i varan som ska flyttas har fått ökad användning. Lämplig vid korta förflyttningar.
  • Pirror och pallyftar är lämpliga när varor ska i och ur paketbilar mm.
  • Ta kontakt med företagshälsovården för att lära ut bra lyftteknik.