Temperatur och klimat

Hur varmt får det egentligen vara på kontoret på sommaren? Hur varmt eller kallt får det vara i klassrummet på vintern eller om man ska arbeta utomhus?

Det finns inga bindande regler för temperaturer vid stillasittande arbete inomhus. Vad som finns är ett riktvärde: Arbetsmiljöverket anger att temperaturen vintertid bör ligga inom området 20-24 °C. Det är dock inte enbart lufttemperaturen som avgör hur kallt det känns.

Inverkar gör också utstrålning av kroppsvärme mot kalla väggytor, luftdrag, till exempel kallras från fönster, och i viss mån luftfuktighet. Och människor är olika i fråga om ämnesomsättning, underhudsfett och proportioner. Det senare får följder för hur många som är nöjda respektive missnöjda med inomhustemperaturen, oavsett om den är inom rimliga gränser.

Vid dimensionering av värmekällor för bl.a. kontorslokaler utgår man från att minst 90 procent av dem som ska arbeta där blir nöjda, givet att de är normalt inomhusklädda. För de återstående upp till tio procenten handlar det om att klä sig lämpligt.

Temperaturen kan alltså av och till få vara högre eller lägre än 20-24 grader vintertid men om detta sker ”varaktigt” ska saken undersökas, anger Arbetsmiljöverket i AFS 2009:2, som överlåter tolkningen av uttrycket ”varaktigt” till de lokala arbetsplatserna. Det ni kan begära är alltså:

  1. Att arbetsgivaren går med på att temperaturen understiger 20 grader ofta och länge nog för att det ska kunna kallas ”varaktigt”
  2. Låter undersöka vad som kan göras åt saken.

Det senare innebär också, i ert fall, att arbetsgivaren tar kontakt med lokalernas ägare. Kanske räcker det med ett påpekande att lokalerna är hyrda som kontor, och då ska de vara projekterade för stillasittande arbete.

Om värden inte kan höja temperaturen i de värmekällor som finns, oftast vattenburen värme, kan arbetsgivaren i förhandling kräva andra åtgärder av värden: skärmar som minskar kroppsvärmestrålning mot kalla väggytor, tilläggsvärme från elradiatorer etc.