Policyer

Policyer bör finnas på varje arbetsplats och kan beskrivas som en förklaring av hur ni inom organisationen vill att saker och ting ska vara och fungera på arbetsplatsen. Här hittar du våra bästa tips på hur ni ska gå tillväga för att skapa era egna policyer.

Ordentligt framtagna policyer är ett värdefullt stöd i det löpande arbetet och gör organisationen förberedd på att både upptäcka avvikelser och hur olika uppkomna situationer ska hanteras.