Personlig skyddsutrustning

Att bedöma riskerna i den egna verksamheten är grunden för att förstå vad man ska skydda sig mot. Det gör man genom att systematiskt gå igenom vilka risker som finns och hur de kan åtgärdas.

Det kan förstås vara olika lätt..

Klipper du t ex häckar behövs glasögon för att inte få skräp i ögonen och handskar för att inte sticka sig. Har du däremot en liten verkstad där ni slipar behövs skyddsglasögon. Men även andningsskydd om det ni bearbetar är lackerat, för då kan gaser uppstå. Kunskaperna varierar även här.

Personlig skyddsutrustning är ofta lite i vägen, man tycker det är lättare utan. Det gör det olika lätt att motivera användning. Det finns två typer; utrustning som hjälper direkt medan man arbetar – som andningsskydd och hörselskydd – och så den man bär i fall något skulle hända – som hjälm. Ju farligare följder, desto större brukar dock medvetenheten vara. Missar man fallskyddet blir ju resultatet ett annat än om man skär sig i fingret för att inte handsken är på…

Vilka är då trenderna? Företagen satsar allt mer på design och utseende och bättre passform. De större företagen satsar på utbildning om både risker och hur man kan skydda sig. Det säljs skyddsutrustning för 2,5 till 3 miljarder kronor årligen i Sverige, lite beroende på vad man räknar som skyddsutrustning.

Branschföreningen för personlig skyddsutrustning, BPS/NSA

Branschföreningen för personlig skyddsutrustning, BPS/NSA har ca 50 medlemsföretag och samlar företrädare för branschen. (BPS ska byta namn till NSA, Nordic Safety Association.)

De viktigaste arbetsuppgifterna är:

  • Främja det allmänna intresset för godkända skyddsprodukter och hjälpmedel.
  • Utbilda om användning av rätt skyddsutrustning samt informera om risker för att förhindra olycksfall och skador.
  • Delta aktivt i standardiseringsarbeten.
  • Fungera som remissinstans.

Se en lista över alla medlemmar: www.bps.nu/pages/bps-medlemsforetag.html