Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U

Byggnadsarbete – växande bransch med stora risker Ett genomtänkt arbetsmiljöarbete är extra viktigt: byggbranschen väntas växa, är olycksdrabbad med många underentreprenörer inblandade. Arbetsmiljölagen ställer särskilda krav. Den som ansvarar för ett byggprojekt ska utse två byggarbetsmiljösamordnare.

Behovet av bostäder är på sikt mycket stort enligt Boverket, 700 000 till år 2028 som en följd av stark folkökningen.

Över 300 000 jobbar inom byggbranschen. Träarbete, snickare är t ex femte största yrket för män med ca 50 000 utövare, varav 99 procent män. Andra yrkesgrupper är t ex betongarbetare, elektriker, byggnadsingenjörer, murare, m fl. Jobbutsikterna är mycket goda och finns med på Arbetsförmedlingens lista över bristyrken. Behovet av ett genomtänkt arbetsmiljöarbete är mycket stort:

  • Arbetets natur gör byggarbetsplatser tillfälliga, de förändras snabbt.
  • Många underentreprenörer anlitas, något som kräver samordning.
  • Branschen är en av de mest olycksdrabbade. Arbetet är ofta tungt, var tredje skada är en belastningsskada. Att ramla från hög höjd är den vanligaste orsaken till dödsfall och olyckor. Andelen olyckor minskade fram till 2010 men nedgången har sedan planat ut.
  • Att utsättas för vibrerande verktyg är ett växande problem med allvarliga följder, t ex domningar och smärta i händerna.
  • Pressade byggtider kan leda till stress och slarv.