KEDS, självskattningstest för utmattningssyndrom

KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale, har tagits fram i en forskargrupp på Karolinska Institutet. Det är ett självskattningstest som visar ungefär hur ”långt från väggen” man står, hur nära man är att drabbas av utmattningssyndrom. Testet är fritt att använda.

Man svarar på nio frågor och den person som får högre poäng än 18 på testet ligger i riskzonen och bör se över sin arbetssituation.

Om du vill veta hur många individer i en grupp som ligger i riskzonen för utmattningssyndrom så kan du kontakta oss för att få en företagskod (betaltjänst).  Du får en sammanställning över hur många som ligger i riskzonen, men personerna som deltar är dock alltid anonyma.

Klicka här för att komma till testet>>>