KEDS, självskattningstest för utmattningssyndrom

KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale), har tagits fram i en forskargrupp på Karolinska Institutet. Det är ett självskattningstest som visar hur nära man är att drabbas av utmattningssyndrom. Testet är validerat och fritt att använda men är inte diagnostiskt då det finns överlappning vid framförallt depressionsjukdom.

Du får svara på nio frågor, och om ditt resultat är högre än 18 poäng kan du vara i riskzonen för utmattningssyndrom. Dock kan andra faktorer behöva tas hänsyn till. 

Är du chef och vill att individer i din arbetsgrupp ska genomföra testet, kan du kontakta oss för att köpa en företagskod.  Du får då en sammanställning över resultatet för din grupp, men individerna som deltar är dock alltid anonyma.

Klicka här för att komma till testet>>>