Ljus och belysning

Inomhus ska det normalt finnas tillfredsställande dagsljus och gärna möjlighet till utblick.

Arbetsplatsens utformning

Föreskrifter kring detta finns i form av Arbetsmiljöverkets författningssamling: Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2). Här finns flera avsnitt om både Dagsljus, Belysning och Fönster (se §11 och framåt samt §45-46).

För ljus på kontor gäller

Det bör finnas dagsljus vid varje arbetsplats. Solljuset bör varken blända dig direkt eller blänka i bildskärmen. I praktiken är det svårt att placera ett bord invid ett fönster så att solen aldrig stör dig. Då är det viktigt att det går att skärma av ljuset, med hjälp av persienner eller jalusier.

Taklampor bör vara placerade strax framför din sittplats, så att du inte skuggar ljuset. Om du med hjälp av den allmänna belysningen utan besvär kan läsa på 70 centimeters avstånd räcker det, annars får du ta hjälp av en bordslampa.

Du bör även tänka på att det inte ska vara för stor skillnad mellan en upplyst yta och bakgrunden, vilket kan ske när det är för mörkt i rummet. Då uppstår kontrastbländning som anstränger ögonen.

Utsatta yrken

Vissa arbeten är mer utsatta visar en rapport från Arbetsmiljöverket.

  • Bildskärmsarbete. Risk för röda ögon, klåda, suddig syn mm.
  • Chaufförer. Synskärpan, kontrastseendet och synfältet minskar och det blir därmed svårare att upptäcka andra trafikanter. Olyckor i korsningar ökar bland äldre. Återhämtningstiden efter bländning ökar vilket gör det svårare att köra i mörker.
  • Tandläkare. Sämre synskärpa och kontrastseende tillsammans med ett precisionsjobb ökar risken för muskelvärk, felbehandlingar och stress.
  • Elektriker. Svaga färger och liten, otydlig text på arbetsmaterialet ökar belastningen och kan leda till misstag i jobbet.
  • Sjukvårdspersonal. Ofta litet insläpp av dagsljus på akutmottagningar. Det konstgjorda ljuset kan störa dygnsrytmen.
  • Arbete i kontrollrum. Personalen läser av manualer och displayer på varierande synavstånd, vilket pressar de åldrande ögonen.

Ålder påverkar

När vi blir äldre försämras synen och samtidigt krävs att vi ska stannar kvar allt längre i arbetslivet. För att göra det möjligt krävs att belysningen på jobbet anpassas. Fel belysning kan annars leda till sämre arbetsförmåga och felaktiga arbetsställningar, menar Arbetsmiljöverket.

Äldre behöver starkare belysning med åren. En 60-åring behöver den tredubbla styrkan, jämfört med en 20-åring. Rapporten påpekar också att de äldsta arbetstagarna av fysiska skäl inte är utomhus så mycket på luncher eller fritid.