Ergonomi

Det handlar om att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Det gäller att planera och organisera arbetet bra och att skaffa lämplig utrustning.

Bra ergonomi lönar sig

Ju bättre ergonomin är på arbetsplatser, desto lönsammare är företaget. Det visar en kunskapsöversikt som gjorts på uppdrag av Arbetsmiljöverket. (Rapport 2012:1), av forskare vid KTH och Linköpings universitet. En god arbetsmiljö med bra ergonomi gör verksamheten effektivare. Det ger vinster främst i form av bättre kvalitet och produktivitet.

Stolen

Kontorsstolen ska kunna justeras och du ska veta hur. Sätet ska vara höj- och sänkbart, och kunna lutas framåt. Ryggstödet ska också vara flexibelt. Tänk på att det inte finns någon perfekt arbetsställning. Det viktiga är variation, att du inte sitter på samma sätt hela tiden.

Armstöden ska vara i samma höjd som bordet. Du ska nå ner med fötterna i golvet. Och du ska kunna sitta rak i ryggen. Stolen bör kunna flyttas någorlunda lätt. Se till att resa på dig ibland.

Bordet

Helst ska du ha ett höj- och sänkbart bord. Hälsoeffekterna av att stå och gå mycket på kontoret har visar sig vara stora. Om du inte har tillgång till det, ska åtminstone höjden kunna justeras. Du ska få stöd för underarmarna när du har dem i 90 graders vinkel från överarmarna.

Det är viktigt med tillräckligt djup i bordet. Du ska kunna ha stöd för hela underarmen, och inte behöva ha bildskärmen för nära dig. Du bör även ha gott om plats för benen. Samma principer gäller när du står och arbetar. Då kan det även vara bra med en mjuk ståmatta.

Datorn

Tangentbordet bör placeras så att du kan vila underarmarna när du skriver. Lika viktigt är att du kan hålla handlederna någorlunda raka. Det finns tangentbord som går att höja upp, använd inte den mekanismen.

Du bör ha tangentbord och mus så centralt som möjligt framför dig, och om du är bekväm med pekplattan så använd hellre den än musen. Om du har små händer kan det vara bra att pröva ett mindre tangentbord.

Bildskärmen bör placeras så att du hamnar i övre delen av skärmen när du tittar rakt fram. Du ska se bokstäverna skarpt på 70 centimeters avstånd. För det mesta går det att ställa in bildskärmarna så att de passar individen. Ta hjälp om du inte vet hur man gör. Om detta inte går ska du be om att få prova ut terminalglasögon.

Skyddsutrustning och ergonomin

Det kan löna sig på sikt att satsa på en dyr ergonomisk skyddsutrustning, visar forskning som Jörgen Eklund, professor på KTH, gjort på området.
Det gynnar individen, men också verksamheten i stort. Produktivitet och kvalitet brukar förbättras. Det finns flera exempel som visar det.

Ett är en uppfinning, ett svetsvisir, som Jörgen Eklund tagit fram. Det kostar visserligen tio gånger så mycket som traditionella visir, men det lönar sig genom att svetsaren kan producera mer och dessutom slipper belastningsskador. Arbetsmiljön blir bättre på en rad områden och precisionen på arbetet blir bättre.

Han menar att liknande jämförelser kan göras inte bara på andra industrijobb, utan även inom vård och omsorg. Bättre ergonomi ger en friskare vårdpersonal, som gör ett bättre jobb, enligt Jörgen Eklund. Han råder företagen att bredda perspektivet.

Vid upphandling bör man alltså inte bara se till priset på produkten eller utrustningen. I en aktuell sammanställning från Arbetsmiljöverket har forskare visat att det faktum att tjänster köps till lägsta pris i alltför många fall leder till en dålig arbetsmiljö.

Det finns flera sätt att använda upphandlingen för att minska risker på arbetsplatsen. Inom byggbranschen, exempelvis, kan arbetsmiljön förbättras om anbuden utvärderas mer utifrån kvalitet än pris.

Hans råd är:
Se inte bara till vad verktyg och utrustning kostar. Räkna på kostnaden för hela livstiden, hur det påverkar resultat och hälsa. Arbeta samtidigt med att förbättra både arbetet och arbetsmiljön!