En miljon har bra företagshälsovård

Det finns ingen heltäckande statistik över företagshälsovården. Branschorganisationen Sveriges företagshälsor gör dock varje år uppskattningar av nuläget. De uppger: Cirka 4 000 personer är anställda inom företagshälsovårdsbranschen. Till dessa ska läggas ett stort antal underleverantörer och konsulter. Den största yrkesgruppen är företagssköterskor, de utgör en tredjedel av de verksamma inom branschen. Därefter kommer beteendevetare, läkare och ergonomer.

Över 80 procent av företagshälsorna drivs som enskilda bolag. De övriga är inbyggda som en del av företagets verksamhet. Företagshälsovårdens vanligaste insatser gäller psykosociala frågor, arbetsanpassning och rehabilitering samt allmänna hälsoundersökningar. Endast en mindre andel av insatserna handlar om sjukvård.

Av Sveriges sysselsatta har 65 procent – drygt 3 miljoner personer – tillgång till företagshälsovård via sin arbetsgivare. Enligt Sveriges företagshälsors bedömning är det dock bara cirka en miljon anställda som erbjuds gedigen företagshälsovård som gör skillnad för både individen och organisationen.