Därför är kunniga chefer viktiga

Otydliga och ostrukturerade chefer kan riskera säkerheten på byggarbetsplatser. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Varje år skadas över 3 000 personer i olyckor på byggarbetsplatser, enligt uppgifter från Arbetsmiljöverket. För att öka säkerheten ute på byggena är det viktigt att titta på vilken sorts ledarskap som finns där, menar forskare bakom en ny studie från Göteborgs universitet. 37 byggplatschefer har intervjuats.

Resultatet visar att platscheferna påverkar säkerheten både genom direkta och indirekta ledarskapsbeteenden. Direkta ledarbeteenden är när cheferna interagerar med andra, till exempel medarbetare och underentreprenörer, medan indirekta beteenden handlar om hur arbetet organiseras.

 – Vi såg att ett undvikande ledarskap, alltså platschefer som är otydliga, backar undan och inte tar ansvar för det som ska göras är mindre framgångsrika när det gäller säkerhetsarbetet, uppger Martin Grill, forskare i psykologi och en av forskarna bakom studien.

Platschefer som däremot ökar säkerheten är i stället tydliga, strukturerade och planerar in möten regelbundet där medarbetare och underentreprenörer får samordna sina arbetsuppgifter.

– Det handlar om att ha koll på exakt vem som ska göra vad, var och när. När två underentreprenörer är samtidigt på samma plats uppstår nämligen säkerhetsrisker.

Källa: Du&jobbet mars 2019 Zandra Zernell