Nätverksträff för faktaundersökare

Nu arrangerar vi den första nätverksträffen för faktaundersökare i Sverige! Träffen är för dig som gått utbildning i Faktaundersökning (minst grundkursen och fördjupningskursen) och som genomfört egna utredningar med metoden.

Beskrivning

Nätverksträffen för faktaundersökare är ett perfekt tillfälle till reflektion och erfarenhetsutbyte med andra faktautredare. Du får möjlighet att lyfta egna frågor och att diskutera kniviga situationer. du får också uppdatering kring den senaste forskningen, metodutvecklingen och juridiken inom området.

För att få ut det mesta av denna träff så tror vi att det bästa är att ses ”fysiskt” på plats. I kurspriset ingår en övernattning med helpension samt middag.

Innehåll
Varje nätverkssamling har sina egna teman och denna gång kommer vi bland annat att avhandla:
 
  • Utmaningar och dilemman i arbetet med Faktaundersökning
  • Utbyte av erfarenheter och möjligheter till frågor och förtydliganden
  • Erfarenheter från rapporter som lämnats in för certifiering: styrkor och svagheter
  • Vittnespsykologi, vittnen/observatörer (bystanders) i mobbningsfall och konsekvenser för intervju/FU
  • Kritik mot Faktaundersökning som metod
  • Forskning om effekten och användbarheten av Faktaundersökning och interna policys och riktlinjer
  • Presentation och diskussion av de nya riktlinjerna ”Riktlinjer för hantering av sociala risker på arbetet – kränkande särbehandling och mobbning” (från Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK).

Program

Dag 1

11.00 Välkommen!

11.30 Erfarenhetsutbyte. Positiva och negativa erfarenheter, utmaningar, dilemman, behov av vidare diskussion.

12.30-13.30 Lunch

13.30 Gruppdiskussioner. Arbeta med specificerade och valfria ämnen från erfarenhetsutbytet.

14.15 Feedback och diskussion i plenum.

15.00-15.20 Fika

15.20 Frågor och svar från grupparbetet.

16.15 Information från vittnen, bystanders, observatörer, vittnespsykologi. Forskning och erfarenheter. Ståle Einarsen.

17.00-18.00 Arbete med case

19.30 Gemensam middag

Dag 2

9.00 Utvecklingen i Sverige. Stefan Blomberg

9.45-Erfarneheter från Norge. Domar, kritik. Harald Pedersen.

10.30-10.45 Paus

10.45 Goda nyheter från forskning om effekt och användbarhet av faktainsamlingar och policys. Ståle Einarsen.

11.30 Erfarenheter av svenska rapporter. Helge Hoel.

12.15-13.15 Lunch

13.15 Erfarenheter från svensk praxis.

14.00-14.15 Paus.

14.15-15.00 Avslutning och sammanfattning. Frågor och svar.

Föreläsare
Stefan Blomberg
Stefan Blomberg
Psykolog och forskare
Psykolog och forskare i eget företag samt på Arbets-och miljömedicin i Linköping och Linköpings universitet. Stefan är en av Sveriges mest erfarna och kunniga personer när det gäller mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. Han är författare till boken ”Mobbning på jobbet – uttryck och åtgärder” och är en omtyckt och flitigt anlitad föreläsare och expert. Under 2017 deltog han tillsammans med Morgan Alling i SVT:s teveserie Morgans Mission. Stefan har också varit ordförande i Nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer.
Ståle Einarsen
Ståle Einarsen
Professor i arbets- och organisationspsykologi
Ståle Einarsen är professor i arbets- och organisationspsykologi vid universitet i Bergen och forskningsledare i Forskningsgruppen for Ledelse, arbeidsmiljø och konflikt (FALK). Han har i ett antal år forskat, undervisat och arbetat med enskilda fall inom personkonflikter och trakasserier i arbetslivet. Han har publicerat flera vetenskapliga artiklar inom området i norska och internationella tidskrifter samt är författare och medförfattare till flera böcker, bl.a "Der gode arbeidsmiljø" (2011), "Ledelse på godt og vont" (2015), "Seksuell trakassering" (1993), "Mobbing og harde personkonflikter" (1994) och "Bullying and emotional abuse in the workplace; International perspectives in research and practice" (2011). Tillsammans med advokat Harald Pedersen, har han även gett ut boken "Håndtering av konflikter og trakasering i arbeidslivet: Jus og Psykologi" (2007, 2017).
Helge Hoel
Helge Hoel
Professor emeritus i organisationspsykologi
Helge Hoel är Professor emeritus i organisationspsykologi vid University of Manchester i England, och en internationellt erkänd expert på temat mobbning i arbetslivet. Han har lång erfarenhet som förtroendevald i norskt arbetsliv och som rådgivare för ILO och EU i med arbetsmiljöfrågor. Han har bl.a gett ut böckerna; "Workplace bullying: What we know, who is to blame and what we can do" (2002) och "Bullying and emotional abuse in the workplace" (2011). Tillsammans med Ståle Einarsen och advokat Harald Pedersen gav Hoel ut boken "Faktaundersøkelse. Arbeidsmetodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker" (2016).
Harald Pedersen
Harald Pedersen
Advokat och specialist inom arbetsmiljörätt
Harald Pedersen arbetar till vardags på Arbeidsrettsadvokatene. Tidigare har han varit rådgivare vid Norges juristförbund och vid ledningen för det norska arbetsmiljöverket där han hade ansvar för ämnesområdet psykosocial arbetsmiljö. Han har också varit huvudskyddsombud, förtroendevald och medlem i skyddskommitté. Harald Pedersen är författare till ”Arbeidsmiljølovens § 12 og psykososialt arbeidsmiljø” (2002), till ”Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet” (2007) och medförfattare i bok- och internetprojektet ”Arbeidsrett.no” (2006), som är en ny kommenterad utgåva av arbetsmiljölagen med tillhörande regelverk. Harald Pedersen har lång erfarenhet som rådgivare för både arbetsgivare och anställda i arbetsmiljö- och konfliktärenden och är en av Norges främsta experter på arbetsrätt. Han är en eftertraktad och inspirerande föredragshållare.
Varför läsa kursen?
  • Nätverka och byt erfarenheter med andra
  • Få svar på dina frågor
  • Uppdatera dig med det senaste inom området
Ämnesområde
Mobbning och kränkande särbehandling
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
9 900 kr/person
Omfattning

2 utbildningsdagar

Första dagen startar 11.00 avslutas med gemensam middag, andra dagen avslutas 15.00

Internat - Upplev natursköna Rönneberga konferens och nätverka med andra.

Kurstillfällen

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Träff för dig som arbetar med metoden Faktaundersökning. Här får du uppdatering och chans att byta erfarenheter med andra som praktiserar metoden.