Nätverksträff för faktaundersökare

Nätverksträff för faktaundersökare i Sverige! Träffen är för dig som gått utbildning i Faktaundersökning (minst grundkursen och fördjupningskursen) och som genomfört egna utredningar med metoden.

Beskrivning

Nätverksträffen för faktaundersökare är ett perfekt tillfälle till reflektion och erfarenhetsutbyte med andra faktautredare. Du får möjlighet att lyfta egna frågor och att diskutera kniviga situationer. Du får också uppdatering kring den senaste forskningen, metodutvecklingen och juridiken inom området.

I kurspriset ingår en övernattning med helpension samt middag.

Innehåll

Torsdag 1 juni

11.00-11.30   Öppning och välkommen

11.30-12.30   Erfarenhetsutbyte. Positiva och negativa erfarenheter utmaningar, dilemman, behov av ytterligare diskussion

12.30-13.30   Lunch

13.30-14.15   Grupparbete: Arbete med specificerade och valfria teman från erfarenhetsutbytet

14.15-15.00   Återkoppling och diskussion i plenum

15.00-15.15   Fika

15.15-16.00   Frågor och svar från grupparbetet, fördjupning

16.00-16.15   Paus

16.15-17.00  Erfarenheter, dilemman, utmaning och rollen som utredare.
Oscar Fredriksson, Starck & Partner

17.00-18.00   Paneldiskussion + alla deltagare. Bedömning av ”steg 1 och steg 2”.
  – arbetsmiljö kontra arbetsrättslig bedömning
Panel: Harald Pedersen, Ståle Einarsen, Stefan Blomberg, Oscar Fredriksson
Moderator: Helge Hoel

19.30   Middag

Fredag 2 juni

09.00-09.30  Morgonsamling

09.30-10.00  Presentation av doktorsavhandling, Stefan Blomberg

10.00-10.15  Paus

10.15-11.00   Presentation av aktuella svenska forskningsresultat
Michael Rosander, Linköping universitet

11.00-11.15   Paus

11.15-12.15  ISO standard för mångfald och inkludering
Utmaningar för verksamheter och faktaundersökare då parter hör till minoritetsgrupper
Helge Hoel

12.15-13.15   Lunch

13.15-14.00   Rådgivning i pågående/aktuella ärenden (frågor & svar) - valfria teman

14.00-14.15   Paus

14.15-15.00   Avslutning och summering

Föreläsare
Stefan Blomberg
Stefan Blomberg
Psykolog och forskare
Psykolog och forskare i eget företag samt på Arbets-och miljömedicin i Linköping och Linköpings universitet. Stefan är en av Sveriges mest erfarna och kunniga personer när det gäller mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. Han är författare till boken ”Mobbning på jobbet – uttryck och åtgärder” och är en omtyckt och flitigt anlitad föreläsare och expert. Under 2017 deltog han tillsammans med Morgan Alling i SVT:s teveserie Morgans Mission. Stefan har också varit ordförande i Nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer.
Ståle Einarsen
Ståle Einarsen
Professor i arbets- och organisationspsykologi
Ståle Einarsen är professor i arbets- och organisationspsykologi vid universitet i Bergen och forskningsledare i Forskningsgruppen for Ledelse, arbeidsmiljø och konflikt (FALK). Han har i ett antal år forskat, undervisat och arbetat med enskilda fall inom personkonflikter och trakasserier i arbetslivet. Han har publicerat flera vetenskapliga artiklar inom området i norska och internationella tidskrifter samt är författare och medförfattare till flera böcker, bl.a "Der gode arbeidsmiljø" (2011), "Ledelse på godt og vont" (2015), "Seksuell trakassering" (1993), "Mobbing og harde personkonflikter" (1994) och "Bullying and emotional abuse in the workplace; International perspectives in research and practice" (2011). Tillsammans med advokat Harald Pedersen, har han även gett ut boken "Håndtering av konflikter og trakasering i arbeidslivet: Jus og Psykologi" (2007, 2017).
Helge Hoel
Helge Hoel
Professor emeritus i organisationspsykologi
Helge Hoel är Professor emeritus i organisationspsykologi vid University of Manchester i England, och en internationellt erkänd expert på temat mobbning i arbetslivet. Han har lång erfarenhet som förtroendevald i norskt arbetsliv och som rådgivare för ILO och EU i med arbetsmiljöfrågor. Han har bl.a gett ut böckerna; "Workplace bullying: What we know, who is to blame and what we can do" (2002) och "Bullying and emotional abuse in the workplace" (2011). Tillsammans med Ståle Einarsen och advokat Harald Pedersen gav Hoel ut boken "Faktaundersøkelse. Arbeidsmetodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker" (2016).
Harald Pedersen
Harald Pedersen
Advokat och specialist inom arbetsmiljörätt
Harald Pedersen arbetar till vardags på Arbeidsrettsadvokatene. Tidigare har han varit rådgivare vid Norges juristförbund och vid ledningen för det norska arbetsmiljöverket där han hade ansvar för ämnesområdet psykosocial arbetsmiljö. Han har också varit huvudskyddsombud, förtroendevald och medlem i skyddskommitté. Harald Pedersen är författare till ”Arbeidsmiljølovens § 12 og psykososialt arbeidsmiljø” (2002), till ”Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet” (2007) och medförfattare i bok- och internetprojektet ”Arbeidsrett.no” (2006), som är en ny kommenterad utgåva av arbetsmiljölagen med tillhörande regelverk. Harald Pedersen har lång erfarenhet som rådgivare för både arbetsgivare och anställda i arbetsmiljö- och konfliktärenden och är en av Norges främsta experter på arbetsrätt. Han är en eftertraktad och inspirerande föredragshållare.
Varför läsa kursen?
  • Nätverka och byt erfarenheter med andra
  • Få svar på dina frågor
  • Uppdatera dig med det senaste inom området
Ämnesområde
Mobbning och kränkande särbehandling
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
9 900 kr/person
Omfattning

2 utbildningsdagar

Första dagen startar 11.00 avslutas med gemensam middag, andra dagen avslutas 15.00

Internat - Upplev natursköna Villa Lovik och nätverka med andra.

Kurstillfällen
01 juni 2023
Villa Lovik Hotell & Konferens

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Anmäl dig till utbildningen

Träff för dig som arbetar med metoden Faktaundersökning. Här får du uppdatering och chans att byta erfarenheter med andra som praktiserar metoden.