Nätverksträff för faktaundersökare

Nätverksträff för faktaundersökare i Sverige! Träffen är för dig som gått utbildning i Faktaundersökning (minst grundkursen och fördjupningskursen) och som genomfört egna utredningar med metoden.

Beskrivning

Nätverksträffen för faktaundersökare är ett perfekt tillfälle till reflektion och erfarenhetsutbyte med andra faktautredare. Du får möjlighet att lyfta egna frågor och att diskutera kniviga situationer. Du får också uppdatering kring den senaste forskningen, metodutvecklingen och juridiken inom området.

Se mer under fliken Innehåll

 

Innehåll

Ur innehållet 

 • Erfarenhetsutbyte. Positiva och negativa erfarenheter utmaningar, dilemman, behov av ytterligare diskussion.
 • Grupparbete: Arbete med specificerade och valfria teman från erfarenhetsutbytet.
 • Frågor och svar från grupparbetet, fördjupning.
 • Erfarenheter, dilemman, utmaning och rollen som utredare.
 • Bedömning av ”steg 1 och steg 2”.
 • Rådgivning i pågående/aktuella ärenden (frågor & svar) - valfria teman.
    – arbetsmiljö kontra arbetsrättslig bedömning.
Föreläsare
Stefan Blomberg
Stefan Blomberg
Filosofie doktor och legitimerad psykolog
Stefan Blomberg är forskare och utbildare i eget företag samt på Arbets-och miljömedicin i Linköping och Linköpings universitet. Stefan är en av Sveriges mest erfarna och kunniga personer när det gäller mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. Han är författare till boken ”Mobbning på jobbet – uttryck och åtgärder” (2016) och är en omtyckt och flitigt anlitad föreläsare och expert. Under 2017 deltog han tillsammans med Morgan Alling i SVT:s teveserie Morgans Mission. Stefan har varit ordförande i Nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer. Han var också huvudförfattare till de nationella riktlinjerna för hantering av sociala hälsorisker på arbetet som Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) publicerade 2021. Stefan är också en av författarna till boken ”Faktaundersökning - utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem” som publicerades 2020. Stefans doktorsavhandling Beware of Non-Supportive Leaders fick i april 2023 pris som årets avhandling på det årliga arbetsmedicinska vårmötet i Stockholm.
Ståle Einarsen
Ståle Einarsen
Professor i arbets- och organisationspsykologi
Ståle Valvatne Einarsen är professor i arbets- och organisationspsykologi vid universitet i Bergen. Han har i mer än 30 år forskat, undervisat och arbetat med fall som rör konflikter, mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. Han är världens mest citerade forskare inom området och har publicerat närmare 200 vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter samt är författare och medförfattare till flera böcker, bl.a "Det gode arbeidsmiljø" (2000; 2011, 2021), "Ledelse på godt og vont" (2005, 2015), ”Den dyktige medarbeider” (2005; 2016); "Seksuell trakassering" (1993), "Mobbing og harde personkonflikter" (1994) och "Bullying and harassment in the workplace" (2003, 2011, 2020). Tillsammans med advokat Harald Pedersen, har han även gett ut boken "Håndtering av konflikter og trakasering i arbeidslivet: Jus og Psykologi" (2007, 2017, 2021). Ståle är också en av författarna till boken ”Faktaundersökning - utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem” som publicerades 2020. Ståle fick 2019 norska psykologförbundets innovationspris for sitt arbete med att utveckla metodik för att förebygga och hantera mobbning och kränkande särbehandling, alltså Faktaundersökningsmetodiken. Ståle är också hedersmedlem i European Academy of Occupational Health Psychology.
Harald Pedersen
Harald Pedersen
Advokat och specialist inom arbetsmiljörätt
Harald Pedersen arbetar till vardags på Arbeidsrettsadvokatene i Oslo. Tidigare har han varit rådgivare vid Norges juristförbund och arbetat på norska arbetsmiljöverket där han hade ansvar för ämnesområdet psykosocial arbetsmiljö. Han har också varit huvudskyddsombud, förtroendevald och medlem i skyddskommitté. Harald Pedersen är författare till ”Arbeidsmiljølovens § 12 og psykososialt arbeidsmiljø” (2002), till ”Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet” (2007, 2017, 2021) och medförfattare i bok- och internetprojektet ”Arbeidsrett.no” (2006), som är en kommenterad utgåva av norska arbetsmiljölagen med tillhörande regelverk. Harald Pedersen har lång erfarenhet som rådgivare för både arbetsgivare och anställda i arbetsmiljö- och konfliktärenden och är en av Norges främsta experter på arbetsrätt. Han är en eftertraktad och inspirerande föredrags-hållare. Harald är också en av författarna till boken ”Faktaundersökning - utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem” som publicerades 2020.
Oscar Fredriksson
Oscar Fredriksson
Jurist och utredningschef på Starck & Partner
Oscar Fredriksson är jurist från Uppsala universitet med en bred ledarskaps- och chefserfarenhet från såväl ideell verksamhet som näringsliv och offentlig förvaltning. Han har bland annat varit kommundirektör samt utredare och sakkunnig vid Regeringskansliet och Näringslivets regelnämnd och under en lång period även ledamot i Svenska Röda korsets styrelse. Förutom examen i juridik har han även examen i socialpsykologi samt examen i filosofi med genusteoretisk inriktning. Under de senaste fem åren har han arbetat heltid som juridisk expert med fokus på utredningar av kränkningar, trakasserier och mobbing och han är även en uppskattad föreläsare inom detta område.
Varför läsa kursen?
 • Nätverka och byt erfarenheter med andra
 • Få svar på dina frågor
 • Uppdatera dig med det senaste inom området
Ämnesområde
Mobbning och kränkande särbehandling
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
6 900 kr/person
Omfattning

Heldag 9.00-16.30 

Centralt i Stockholm

Kurstillfällen

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Träff för dig som arbetar med metoden Faktaundersökning. Här får du uppdatering och chans att byta erfarenheter med andra som praktiserar metoden.