Konflikthantering för chefer och HR

Lär dig att förebygga och hantera konflikter - utifrån aktivt lyssnande och coachande förhållningssätt. Du får handfasta och praktiska verktyg för dig som är chef eller ledare. En utbildning för dig som vill bli bättre på konflikthantering.

Beskrivning

Utbildningen Konflikthantering för chefer passar både dig som är ny i din roll och dig som har tidigare erfarenhet av olika kommunikationsutmaningar. Du lär dig omsätta teori till praktik genom framgångsrika kommunikationsverktyg.

 

Konflikter är vanliga i arbetslivet. Det innebär ofta kostnader för arbetsgivaren i form av frånvaro, personalomsättning och minskad produktivitet. Arbetsgivare har skyldighet att säkerställa en god arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen. Något som har stärkts ytterligare i och med AFS 2015:4 där arbetsgivaren är ålagd att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa pga organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. 

 

Utbildningen ger dig ökade insikter i vikten av att lyssna istället för att höra och du får praktiska verktyg att förebygga och hantera konflikter på arbetsplatsen både på organisation-, grupp-, och individnivå. Utbildningen bygger på teorier från Thomas Jordan, Susan Wheelan och annan aktuell forskning inom området.

 

Under dessa två dagar får du fördjupade kunskaper inom coachande förhållningssätt och aktivt lyssnade. Du lär dig om hur konflikter uppstår och dess byggstenar.  Det är en interaktiv utbildning som varvas med teori, case och praktiska övningar. 

Vem riktar sig kursen Konflikthantering för chefer till? 

Kursen riktar sig främst till chefer men är också till stor nytta för dig som aktivt stöttar chefer. Den passar även dig inom HR och Personal som hanterar medling och konflikthantering utan att vara chef. Eller dig som är extern konsult.

Innehåll
 • Coachande förhållningssätt och lösningsfokuserat arbetssätt
 • Att lyssna aktivt - inre-, fokuserat- och icke-verbalt lyssnande
 • Bli medveten om dina egna affekter och din kommunikationsstil vid meningsskiljaktigheter
 • Definitionen av en konflikt – orsaker och bakgrund
 • Från individ till grupp, eller grupp till individ – definiera kärnan till problemet
 • Individ, relation och systemnivåer – insatser på rätt nivå
 • Vanliga komponenter – så som rättshaveristiska beteenden och bristande mentaliseringsförmåga
 • Eskalation - ”från konflikt över fisk i micron till kränkande särbehandling och mobbning”
 • Handfast och konkreta medlingsverktyg – processen från första mötet fram till dess att konflikten är löst
 • Fallgropar och förutsättningar för att lyckas med en medling – vem ska genomföra det och går det att nå målet?
Föreläsare
Petra Karlsson-Berglund
Petra Karlsson-Berglund
Organisationskonsult/beteendevetare
Petra är erfaren organisationskonsult på Starck & Partner. Hon arbetar med komplexa personalärenden, faktautredningar, medling och konflikthantering. Petra är ICF certifierad coach och har lång erfarenhet av föreläsningar.
Jesper Wigzell
Jesper Wigzell
Organisationskonsult/beteendevetare
Jesper är erfaren organisationskonsult på Starck & Partner. Han arbetar med komplexa personalärenden, faktautredningar, medling och konflikthantering. Jesper är ICF certifierad coach och har lång erfarenhet av föreläsningar.
Varför läsa kursen?
 • Bli en bättre chef och ledare!
 • Lär dig att förebygga och hantera konflikter.
 • Få handfasta och praktiska verktyg.
Ämnesområde
Chef och ledarskap
Utbildningsnivå
Medel
Pris
13 100 kr/person
Omfattning

2 utbildningsdagar

Första dagen startar 9.00, andra dagen avslutas 16.00

Stockholm - delta på plats i centrala Stockholm.

 

 

Kurstillfällen

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Isabella Norén Creutz
Isabella Norén Creutz
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Konflikthantering för chefer är en kurs för dig som vill bli en bättre chef eller ledare. Lär dig att förebygga och hantera konflikter hos Arbetsmiljöforum.