Arbetsmiljöansvar, straffansvar och delegering

Lär dig vad som ingår i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar enligt lag och rättspraxis, och hur straff och sanktioner ser ut.

Beskrivning

Utbildningen tar dig från grunderna i arbetsmiljörätt till expertnivå. Speciellt fokus läggs på kniviga områden, som ansvaret för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön vid sjukdomsfall och när arbetsgivare/chefer kan drabbas av straffansvar i sådana situationer.

Du får veta vilka ansvar, skyldigheter och befogenheter olika roller har. Vi går också igenom hur uppgiftsfördelning och delegering fungerar och kan påverka straffansvaret. Vidare går vi igenom ansvarsfrågorna på arbetsplatser med inhyrda och entreprenörer/underentreprenörer.

Under kursen behandlas hur arbetsgivaransvaret omfattar distans-och hemarbete. Frågor som tas upp är bl. a förutsättningar för arbete på distans, arbetsgivarens ansvar och arbetstagarens skyldigheter samt vanliga risker vid distans- och hemarbete.

Utbildningen innehåller både föreläsning och grupparbeten. Vi går igenom aktuella rättsfall och tillsynsärenden. Deltagarna får tillfälle att ställa frågor och diskutera konkreta exempel från verkligheten.

Vem riktar sig kursen Arbetsmiljöansvar, straffansvar och delegering till?

Utbildningen vänder sig i första hand till chefer på alla nivåer, HR-funktioner och jurister/advokater. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Innehåll
 • Vilket ansvar och vilka skyldigheter och befogenheter har arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud?
 • Hur fungerar samverkanssystemet?
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö: ohälsosam arbetsbelastning, kränkande särbehandling, arbete på distans
 • Entreprenörer och inhyrda: rådighetsansvar och samordningsansvar
 • Vad innebär begreppen uppgiftsfördelning och delegering?
 • Vad innebär ställningsansvar?
 • Vem är arbetsgivare i lagens mening, och hur påverkas det av koncernförhållanden, eller offentliga arbetsgivare?
 • Arbetsmiljöbrott och straffansvar
 • Straffansvar för fysiska personer och företagsbot
 • Arbetsplatsolyckor, sjukdomsfall och självmord
 • Hur ser sanktionssystemet ut?
 • Hur fungerar Arbetsmiljöverkets tillsyn?
 • Aktuella rättsfall och tillsynsärenden
Föreläsare
Maria Hagberg Forss
Maria Hagberg Forss
Advokat
Marias expertområde är arbetsrätt och i synnerhet arbetsmiljörätt. Hon har stor erfarenhet både av undervisning och rådgivning och av att företräda organisationer i rättsprocesser. Hennes kunder är såväl globala koncerner som småföretag. Maria är hovrättsassessor och har tidigare varit chefsjurist på Arbetsmiljöverket samt arbetsrättsjurist på olika arbetsgivarorganisationer.
Varför läsa kursen?
 • Få grepp om helheten; utbildningen tar dig från grunden till expertnivå!
 • Utbildas av en av Sveriges kunnigaste arbetsmiljöjurister.
 • Få konkreta exempel på när arbetsmiljöansvaret kan medföra straffansvar.
 • Öka kunskapen om ditt eget ansvar och bli bättre på att förebygga ohälsa/olycksfall!
Ämnesområde
Arbetsmiljö
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
8 900 kr/person
Gå 5 betala för 4!
Omfattning

2 utbildningsdagar

Första dagen startar 9.30, andra dagen avslutas 16.00

 

Digi Live - Som om du vore på plats. Delta i utbildningen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Kurstillfällen
25 januari 2022
Digi Live
26 april 2022
Digi Live
12 september 2022
Digi Live
05 december 2022
Digi Live
Passar inte något av datumen?
Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Kundtjänst utbildningar
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen

Utbildning i arbetsmiljörätt. Vad ingår i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar enligt lag och rättspraxis, hur ser straff och sanktioner ut?