Arbetsmiljörätt 15 högskolepoäng

Den här kursen i arbetsmiljörätt är för dig i arbetslivet som vill uppdatera, komplettera och säkerställa dina kunskaper på högskolenivå, parallellt med din ordinarie tjänst. Utbildningen är en uppdragsutbildning av Karlstads universitet, som ges i samarbete med Arbetsmiljöforum.
Sagt om utbildningen
En mycket intressant utbildning som ger många konkreta verktyg och intressanta diskussioner. Det har varit högt till tak och jag gillar verkligen innehållet och bredden på kursen! Maria Steinberg får det att låta roligt och lätt. Hon känns inte som en paragrafryttare – trots att hon är så kunnig.
Sari Rosenström, Ergonom, Volvo Personvagnar
Maria är verkligen insatt och intresserad av ämnet! Jag gillar att kursen tränger in på djupet av juridiken när det kommer till arbetsmiljöfrågor och det är inspirerande att utbildningen lockat så många olika kursdeltagare med olika ingångar till frågan. Det gör att det blir riktigt många intressanta diskussioner och som kursdeltagare bygger man upp ett nätverk.
Rebecka Bohlin, Egen företagare, Frilansjournalist, författare, Bit inte ihop!

Beskrivning

Arbetsmiljörätten omfattar all reglering av arbetsmiljöfrågor som lagar, föreskrifter, rättspraxis och tillämpning. Kunskaper i arbetsmiljörätt är viktiga för alla som har kvalificerade arbetsmiljöuppgifter.

Målet med kursen: På den här kursen behandlar vi definitionen av arbetsmiljörätt, arbetsmiljöregleringen inklusive arbetstidsregleringen ur ett samhälls-, arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv. Vi uppmärksammar ansvarsfördelningen, det systematiska arbetsmiljöarbetet och fördelningen av arbetsuppgifter (delegering). Vi går igenom juridiken och dess arbetssätt samtidigt som du får en introduktion till arbetsrätten.

Kursstart: 9 november 2022, (sista anmälningsdag 7 oktober).

Sammankomster: Kursen består av sju interaktiva sammankomster med föreläsningar, diskussioner och analyser av rättsfall och domar. Mellan sammankomsterna får du självstudieuppgifter och har tillgång till handledarkontakt.

Datum: 9 november – kursstart, 7 december, 11 januari 2023, 8 februari, 1 mars, 19 april, 24 maj, 24 augusti - hemtentamen. Med reservation för ändringar

På kursen möts deltagare från både offentlig och privat sektor och från både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Som deltagare får du stora möjligheter till kunskapsutbyte med andra kursdeltagare som har erfarenheter av likartade frågeställningar från andra verksamhetsområden.

Högskolepoäng eller intyg: Efter genomför kurs får du ett detaljerat intyg. Du har också möjlighet att examinera dig för 15 högskolepoäng genom Karlstad universitet.

Vem riktar sig kursen Arbetsmiljörätt 15 högskolepoäng till?

För dig i arbetslivet och har någon funktion inom HR, är skyddsombud, chef, arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöspecialist, jurist eller facklig företrädare.

Förkunskaper: Det krävs inga formella förkunskaper eller tidigare högskolestudier för att delta i utbildningen.

Anmälan: För att anmäla dig till kursen måste du ha en anställning i ett företag eller organisation (ej enskild firma) där chefen godkänner och finansierar ditt deltagande. Alternativt att kursen finansieras via en omställningsorganisation. Du kan tyvärr inte läsa utbildningen som privatperson.

Innehåll
 • Arbetsmiljörätt (historiskt, intern, genus)
 • Arbetsmiljölagen – kraven på arbetsmiljön
 • Rättspraxis – AD-domar – Arbetsmiljöbrott
 • Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Arbetsgivarens och andras ansvar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Skyddsombudens roll och möjligheter att påverka
 • Arbetsmiljöverkets tillsyn
 • Arbetsrätt (LAS, MBL, Diskriminering)
 • Arbetsmiljöbrott
 • Arbetstid
 • Rehabilitering och arbetsskador
 • Juridiska begrepp samt informationssökning
Resultat

För att erhålla 15 högskolepoäng krävs godkänd examination samt godkänd inlämningsuppgift. Examinationen består av en hemtentamen som sker efter sista kurstillfället. Alla deltagare som genomför utbildningen erhåller kursbevis oavsett tentamensresultat.

Föreläsare
Maria Steinberg
Maria Steinberg
Docent i Arbetsmiljörätt
Maria är en av Sveriges främsta experter inom arbetsmiljöområdet och en mycket engagerad och uppskattad föreläsare. Hon har skrivit ett flertal böcker och artiklar och hon är medförfattare till material som publicerats både i Sverige och internationellt.
Maria Hagberg Forss
Maria Hagberg Forss
Advokat
Marias expertområde är arbetsrätt och i synnerhet arbetsmiljörätt. Hon har stor erfarenhet både av undervisning och rådgivning och av att företräda organisationer i rättsprocesser. Hennes kunder är såväl globala koncerner som småföretag. Maria är hovrättsassessor och har tidigare varit chefsjurist på Arbetsmiljöverket samt arbetsrättsjurist på olika arbetsgivarorganisationer.
Mia Carlsson
Mia Carlsson
docent i civilrätt och universitetslektor vid Stockholm universitet.
Mia Carlsson är docent i civilrätt och universitetslektor vid Stockholm universitet. Mia är för närvarande förordnad av Regeringen att ingå som expert i Arbetsskadeutredningen.
Johan Holm
Johan Holm
Kursansvarig/Juris doktor och adjunkt i rättsvetenskap vid Umeå universitet
Johan är kursansvarig kursledare för utbildningen Arbetsmiljörätt 15 högskolepoäng. Johan är också Juris doktor och adjunkt i rättsvetenskap vid Umeå universitet där han undervisar i arbetsrätt, arbetsmiljörätt och skatterätt.
Varför läsa kursen?
 • Uppdatera, säkerställ och validera dina kunskaper i arbetsmiljörätt på högskolenivå!
 • Förstå arbetsmiljöregleringen från grunden.
 • Ta högskolepoäng parallellt med din ordinarie tjänst!
 • Skaffa kompetens för kvalificerade arbetsmiljöuppgifter.
Ämnesområde
Arbetsmiljö
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
36 600 kr/person
Omfattning

7 sammankomster plus tentamen

9.30-16.30

Digi Live - Som om du vore på plats. Delta i utbildningen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Kursen är väl anpassad för dig som är mitt i arbetslivet och brukar genomföras parallellt med ordinarie heltidstjänst.

Kurstillfällen

Är du intresserad av utbildningen och vill veta mer?


Kontakt
Jonas Gustafsson
Jonas Gustafsson
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.
Kvalificerade uppgifter kräver kvalificerad kompetens! Arbetsmiljörätt är för dig som vill uppdatera, och säkerställa dina kunskaper på högskolenivå.