Alkohol och droger i arbetslivet - arbetsrätt och praktiska åtgärder

Vad kan arbetsgivaren göra för att förebygga och åtgärda problem med alkohol och droger? Få aktuella perspektiv både från arbetsrätten och från forskning.

Beskrivning

Vid missbruk på arbetsplatsen möts flera perspektiv, det medicinska, det sociala och det arbetsrättsliga. På senare år har forskningen kring riskbruk, missbruk, behandlingsalternativ och förebyggande utvecklats en del. Arbetsgivare har mycket att vinna på att agera tidigt, och det finns bra evidensbaserade metoder. 

Samtidigt är det viktigt att ha koll på arbetsrätten, både när det handlar om det förebyggande som vad man får och inte får göra när det gäller drogtester, och när det gäller uttalade missbruk och frågor om rehabilitering, omplacering eller avslut av anställningen. 

På den här unika kursdagen föreläser Ulric Hermansson, forskare och socionom växelvis med Annamaria Westregård, arbetsrättsexpert och docent i civilrätt. Föreläsarna för dialog med varandra om konkreta dilemman och det finns utrymme för deltagarnas egna dilemman och frågeställningar. 

Vem riktar sig till kursen Alkohol och droger i arbetslivet - arbetsrätt och praktiska åtgärder till? 

Utbildningen vänder sig i första hand till chefer och personalansvariga, fackliga företrädare, företagshälsovården, och andra som är intresserade av att hantera och förebygga problem med alkohol och droger på arbetsplatsen. 

Innehåll
 • Hur omfattande är alkohol och narkotikaproblemen på våra arbetsplatser? 
 • Vilka motiv finns för mig som arbetsgivare och arbetstagare att upptäcka och åtgärda alkohol- och narkotikaproblem? 
 • Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som arbetsgivare respektive arbetstagare att agera samt att verka för en säker arbetsmiljö? 
 • Möjliga praktiska metoder för att upptäcka och åtgärda alkohol- och narkotikaproblem på en arbetsplats, vad säger forskningen? 
 • LAS och anställningsskyddet vid missbruk och misskötsamhet 
 • Tillåtligheten av olika åtgärder som exempelvis alkohol- och drogtester. Hur förhåller sig testerna till arbetstagarnas personliga integritet och deras mänskliga rättigheter? 
 • Hur hanterar jag som arbetsgivare svåra dilemman och fall? 
Föreläsare
Annamaria Westregård
Annamaria Westregård
Docent i civilrätt, Lunds universitet
Annamaria har för närvarande ett forskningsuppdrag av Försäkringskassan om samspelet mellan arbetsrätt och rehabiliteringsregler vid uppsägning och omplacering. Tidigare har hon bl.a. varit jurist vid Bankinstitutens arbetsgivarorganisation, utarbetar läromedel i arbetsrätt och skrivit doktorsavhandlingen Integritetsfrågor i arbetslivet.
Ulric Hermansson
Ulric Hermansson
Socionom, medicine doktor och universitetslektor vid Karolinska Institutet
Ulrics forskning är inriktad på upptäckt och åtgärder av alkohol- och drogproblem i arbetslivet. Han har lett arbetet med att ta fram Alkoholriktlinjerna från Kompetenscentret för företagshälsa samt varit ansvarig för Folkhälsoinstitutets Riskbruksprojekt vars syfte var att sprida metoder att åtgärda alkoholproblem i ett tidigt skede. Han har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar och metodskrifter inom området möjliga alkohol- och narkotikaåtgärder för arbetslivet.
Varför läsa kursen?
 • Få svar på dina svåra frågor och dilemman!
 • Ta del av ny forskning och förändrade rekommendationer.
 • Ta tag i problemen tidigt och undvik svåra och kostsamma konsekvenser!
 • Få användbar dokumentation: sammanställning av relevanta rättsfall riktlinjer för tidiga insatser och aktuella artiklar.
Ämnesområde
Arbetsrätt
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
8 900 kr/person
Gå 5 betala för 4!
Omfattning

1 utbildningsdag, välj mellan att delta på utbildningen digitalt eller på plats i centrala Stockholm.

9.00-16.00

Digital livekurs

Som om du vore på plats. Delta i utbildningen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Stockholm
För dig som vill möta andra; delta på plats i centrala Stockholm!

Kurstillfällen

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Jonas Gustafsson
Jonas Gustafsson
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.
Utbildning i arbetsrätt och praktiska åtgärder. Förebygg och åtgärda problem med alkohol och droger i arbetslivet.