Arbetsrätt 15 högskolepoäng

Uppdatera, fördjupa och validera din arbetsrättsliga kompetens på högskolenivå, parallellt med din ordinarie tjänst. Kursen är en uppdragsutbildning av Karlstads universitet i samarbete med Arbetsmiljöforum.

Beskrivning

Mycket händer inom arbetsrätten och det är viktigt att ha aktuella kunskaper för att minimera risken för konflikter och kostsamma processer. Det är viktigt att de ansvariga på både arbetsgivar- och arbetstagarsidan har rätt kunskaper och förutsättningar för sina uppdrag. I ditt arbete har du t.ex. säkert upplevt intrikata personalfrågor och vet hur svåra de kan vara att lösa. Med uppdaterade kunskaper i arbetsrätt kan du hantera frågorna professionellt, snabbt och korrekt.

Förkunskaper: Det krävs inga formella förkunskaper eller tidigare högskolestudier för att delta i utbildningen.

Målet med kursen: Den här kursen behandlar alla de centrala delarna inom arbetsrätten ur ett samhälls-, arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv. Målet med kursen är att deltagaren ska kunna:

 • Förstå rättens roll i samhället och ha kännedom om rättssystemets uppbyggnad, innehåll och föränderlighet samt juridiska metoder
 • Förstå de styrmedel som samhället använder för att reglera förhållandet mellan arbetsmarknadens parter
 • Vara förtrogen med, kunna tillämpa och kritiskt granska den lagstiftning som reglerar verksamheten på det arbetsrättsliga området
 • Relatera olika typer av åtgärder inom det arbetsrättsliga området till de rättsregler och övergripande rättsliga och etiska principer som styr lagstiftningen.

Kursstart: 9 november 2023, (sista anmälningsdag 6 oktober).

Kursen består av 13 interaktiva sammankomster med föreläsningar, diskussioner och analyser av rättsfall och domar. Alla träffar är halvdagar via Zoom (kl.9.00-12.00) förutom den 9 november och 16 maj som är heldagar (kl. 9.00-16.00). Mellan sammankomsterna får du självstudieuppgifter och har tillgång till handledarkontakt.

På kursen möts deltagare från både offentlig och privat sektor och från både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Som deltagare får du stora möjligheter till kunskapsutbyte med andra kursdeltagare som har erfarenheter av likartade frågeställningar från andra verksamhetsområden.

Examination: För att erhålla 15 högskolepoäng krävs godkänd examination samt godkänd inlämningsuppgift. Examinationen består av en hemtentamen som sker efter sista kurstillfället. Möjlighet ges till omtentamen vid ett tillfälle. Alla deltagare som genomför utbildningen erhåller kursbevis oavsett tentamensresultat.

För att erhåll kursintyg om man väljer att inte examineras krävs närvaro på minst 10 av 13 träffar.

Vem riktar sig kursen Arbetsrätt 15 högskolepoäng till?

Kursen passar dig i arbetslivet som har någon funktion inom HR, är skyddsombud, chef, arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöspecialist, jurist eller facklig företrädare.

Anmälan: För att anmäla dig till kursen måste du ha en anställning i ett företag eller organisation (ej enskild firma) där chefen godkänner och finansierar ditt deltagande. Alternativt att kursen finansieras via en omställningsorganisation. Du kan tyvärr inte läsa utbildningen som privatperson.

Läs mer om Studieprogram och kurslitteratur via Karlstads universitets hemsida:

Arbetsrätt, 15 hp | Karlstads universitet (kau.se)

Innehåll
 • Lagen om anställningsskydd
 • Diskrimineringslagen
 • Medbestämmandelagen
 • Förtroendemannalagen
 • Arbetsmiljölagen
 • Olika ledighetslagar (t.ex. föräldraledighetslagen) kommer också att uppmärksammas liksom EUs betydelse för arbetsrätten.
 • Rättspraxis och aktuella domar
Föreläsare
Leif Lönnqvist
Leif Lönnqvist
Universitetsadjunkt i civilrätt
Leif är kursansvarig kursledare för utbildningen Arbetsrätt med 15 högskolepoäng. Han är universitetsadjunkt i civilrätt och studierektor vid juridiska institutionen vid Karlstads universitet.
Henric Ask
Henric Ask
Förbundsjurist Arbetsrätt
Henric är jurist med lång erfarenhet inom området och verksam vid bl.a. LO- TCO Rättsskydd.
Johan Holm
Johan Holm
Jur. dr. och lektor i rättsvetenskap
Johan är juris doktor och lektor i rättsvetenskap.
Björn Smith
Björn Smith
Adjunkt i civilrätt
Björn har en mångårig yrkeserfarenhet inom offentlig och privat verksamhet. Han har även erfarenhet från fackligt arbete på lokalnivå som ordförande. Idag är han anställd som som universitetsadjunkt i civilrätt vid Karlstads universitet.
Einar Prytz
Einar Prytz
Einar Prytz är universitetsadjunkt i rättsvetenskap. Han undervisar huvudsakligen i arbetsrätt men också avtals- och kontraktsrätt. Einar är även doktorand i arbetsrätt vid Stockholms universitet.
Varför läsa kursen?
 • Uppdatera, fördjupa och validera dina arbetsrättsliga kunskaper på högskolenivå!
 • Ta högskolepoäng parallellt med din ordinarie tjänst!
 • Lär dig hantera arbetsrättsliga frågor professionellt och korrekt.
 • Byt erfarenheter med deltagare som har liknande arbetsuppgifter i andra branscher.
Ämnesområde
Arbetsrätt
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
38 200 kr/person
Omfattning

13 sammankomster plus tentamen

9.00-12.00 via zoom

Datum: 9 november – kursstart, 24 november, 7 december, 21 december, 11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari, 7 mars, 21 mars, 11 april, 25 april, 16 maj 23, augusti - hemtentamen. Med reservation för ändringar.

Digital livekurs- Som om du vore på plats. Delta i utbildningen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Kursen är väl anpassad för dig som är mitt i arbetslivet och brukar genomföras parallellt med ordinarie arbete.

Pris: 38 200 exkl. moms per deltagare. Kurslitteratur ingår.

Kurstillfällen

Är du intresserad av utbildningen och vill veta mer?


Kontakt
Isabella Norén Creutz
Isabella Norén Creutz
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.
Arbetsrätt 15 högskolepoäng. Den här utbildningen är för dig som vill fördjupa och validera din arbetsrättsliga kompetens på högskolenivå!