Arbetsgivarens ansvar i rehabiliteringsprocessen

Lär dig vad du som arbetsgivarföreträdare behöver veta för att hantera rehabiliteringsärenden på ett hållbart sätt. Du får en bra kunskapsgrund om skyldigheter och rättigheter, tidsgränser, ersättningar, samverkan och ekonomiska aspekter.

Beskrivning

Rehabiliteringsprocessen är komplex med många faktorer att ta hänsyn till och ett regelverk som ofta ändras. Med den här utbildningen blir du trygg i din roll och vet vad du bör göra i varje steg.  

Den här intensiva tvådagarsutbildningen går igenom hela rehabiliteringsprocessen från tidiga signaler på ohälsa, till återgång i arbete eller avslut. Under första dagens eftermiddag ligger fokus på rehabiliteringens ekonomi. Vad är det som kostar i ett sjukfall? Hur räknar man ut vilka proaktiva och förebyggande insatser som är lönsamma? 

Förutom att gå igenom processen steg för steg, diskuterar vi också case och kommer in på frågor som brukar upplevas som problematiska som t.ex. 

 • Hur stora anpassningar är rimliga?
 • Hur bemöter vi psykiska funktionsnedsättningar och NPF-diagnoser?
 • Hur hanterar vi misskötsamhet, missbruk och konflikter under rehabprocessen?

Vi jobbar med en blandning av föreläsningar, casestudier och grupparbeten. Det säkerställer att utbildningen blir praktisk och verklighetsnära. Dessutom blir erfarenhetsutbyte en del av lärandet. 

Vem riktar sig kursen Arbetsgivarens ansvar i rehabiliteringsprocessen till?

Kursen riktar sig framför allt till dig som arbetar med rehabiliteringsfrågor som arbetsgivarföreträdare, t.ex. inom HR eller som chef. Den kan också passa dig som jobbar med rehabilitering inom t.ex. företagshälsan, vården eller någon fackförening och som behöver få en större inblick i arbetsgivarperspektivet. 

Innehåll
 • Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder och tidiga signaler 
 • Rätten till sjuklön – Rätten till sjukpenning  
 • Hälsoekonomi och Rehabiliteringsekonomi 
 • Rehabilitering – återgång i arbete, utredning, anpassningar 
 • Rehabilitering – inlåsning, omplacering, arbetsträning, gemensam kartläggning m 
 • Avslut, uppsägning/överenskommelse m. m. 
 • Samverkan och olika roller
 • Medarbetarens medverkan i rehabiliteringsprocessen
 • Sekretess
 • När kan det bli aktuellt med subventionerade anställningsformer, t.ex. lönebidrag eller personligt biträde?
Föreläsare
Ann-Sofie Forsmark
Ann-Sofie Forsmark
Oxy Group
Ann-Sofie är i grunden utbildad civilekonom, revisor, hälso och livsstilscoach sen över 20 år samt hälsostrateg. Hon har jobbat med hälsofrågor på arbetsplatsen i över ett decennium och utbildar i såväl hälsostrategi som hälsoekonomi. Ann-Sofie jobbar mot vitt skilda branscher med olika utmaningar och möjligheter och fokus ligger alltid på att insikt ska kunna leda till konkret handling och nytta.
Anna Canter
Anna Canter
Arbetsmiljökonsult med fokus på rehab och utredningar
Anna är arbetsmiljökonsult med fokus på den psykosociala arbetsmiljön, rehab och kränkande särbehandling. Hon har 25 års konsulterfarenhet av arbetsmiljöfrågor både från privat näringsliv och offentlig sektor. Anna är en erfaren och uppskattad föreläsare som pedagogiskt och med egna case leder deltagarna genom utbildningen.
Varför läsa kursen?
 • Förstå arbetsgivarens ansvar i rehabiliteringsprocessen från grunden.
 • Få ett ekonomiskt perspektiv på proaktiva insatser som förebygger sjukskrivning, på vad sjukskrivning och rehabilitering kostar.
 • Verklighetsnära, praktisk utbildning!
 • Diskutera egna frågor och dilemman med kursledare och deltagare!
Ämnesområde
Rehabilitering
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
9 900 kr/person
Gå 5 betala för 4!
Omfattning

2 utbildningsdagar i centrala Stockholm.

Lunch fika och utbildningsmaterial ingår i avgiften. Möt och diskutera med deltagare från hela landet i trivsam miljö. 

 

Första utbildningsdagen startar 8.30, andra utbildningsdagen avslutas 17:00.

Kurstillfällen
16 oktober 2024
F7 Möten & Konferens, Stockholm

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Anmäl dig till utbildningen

Lär dig allt om arbetsgivarens ansvar i rehabiliteringsprocessen och vad du som arbetsgivarföreträdare behöver veta för att hantera rehabiliteringsärenden på ett hållbart sätt.