Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Välkommen till en övergripande utbildning om hur du ska arbeta med de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorerna! Det är något alla arbetsplatser måste göra enligt kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete – och mycket finns att vinna.

Beskrivning

För mycket att göra, obekväma arbetstider eller dålig stämning bland medarbetarna – tre riskområden där ledningen måste agera enligt den uppmärksammade OSA-föreskriften. 

Under den här lärarledda utbildningen går vi igenom de tre riskområdena: arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling från OSA-föreskriften AFS 2015:4. Ni ska undersöka, riskbedöma och kontrollera effekten av arbetsmiljöriskerna i er verksamhet. Under kursen varvas faktabaserad kunskap med verkliga exempel. 

Vem riktar sig kursen Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) till?

Kursen riktar sig främst till chefer och skyddsombud. 

Innehåll
  • Några användbara begrepp 
  • Hur förhåller sig OSA till SAM? 
  • Vad är stress och hur ser kopplingen ut till ohälsa? 
  • Vad anger OSA-föreskrifterna om arbetsgivarens skyldighet att förebygga ohälsa? 
  • Vilka friskfaktorer kan skönjas i OSA-föreskrifterna och hur kan vi arbeta med dem? 
  • Hur går riskbedömning av OSA-faktorerna till?  
Föreläsare
Anna Canter
Anna Canter
Arbetsmiljökonsult med fokus på rehab och utredningar
Anna är arbetsmiljökonsult med fokus på den psykosociala arbetsmiljön, rehab och kränkande särbehandling. Hon har 25 års konsulterfarenhet av arbetsmiljöfrågor både från privat näringsliv och offentlig sektor. Anna är en erfaren och uppskattad föreläsare som pedagogiskt och med egna case leder deltagarna genom utbildningen.
Varför läsa kursen?
  • Öka dina kunskaper om risker som kan leda till arbetsrelaterad ohälsa.
  • Få med dig exempel hur du kan arbeta med riskerna utifrån kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Få inspiration att testa nytt och att utveckla er arbetsmiljö.
Ämnesområde
Arbetsmiljö
Utbildningsnivå
Medel
Pris
6 500 kr/person
Gå 5 betala för 4
Omfattning

1 utbildningsdag, välj mellan digitala datum via Zoom eller fysiska datum i centrala Stockholm

9.30-16.30

Digital livekurs
Som om du vore på plats. Delta i utbildningen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Stockholm
För dig som vill möta andra; delta på plats i centrala Stockholm!

Kursen kan med fördel tas tillsammans med utbildningen Psykosocial skyddsrond som ligger i anslutning till denna utbildning. Pris för båda utbildningsdagarna är 9 900 kr.

Kurstillfällen
03 juni 2024
Digital livekurs

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Jonas  Gustafsson
Jonas Gustafsson
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen

Övergripande utbildning om hur du ska arbeta med de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorerna (OSA)!