Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Välkommen till en övergripande utbildning om hur du ska arbeta med de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorerna! Det är något alla arbetsplatser måste göra enligt kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete – och mycket finns att vinna.

Beskrivning

För mycket att göra, obekväma arbetstider eller dålig stämning bland medarbetarna – tre riskområden där ledningen måste agera enligt den uppmärksammade OSA-föreskriften. 

Under den här webbaserade och lärarledda utbildningen går vi igenom de tre riskområdena: arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling från OSA-föreskriften AFS 2015:4. Ni ska undersöka, riskbedöma och kontrollera effekten av arbetsmiljöriskerna i er verksamhet. Du lär dig hur detta ska gå till på dessa områden. 

Vem riktar sig kursen Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) till?

Kursen riktar sig främst till chefer och skyddsombud. 

Innehåll
  • Några användbara begrepp 
  • Hur förhåller sig OSA till SAM? 
  • Vad är stress och hur ser kopplingen ut till ohälsa? 
  • Vad anger OSA-föreskrifterna om arbetsgivarens skyldighet att förebygga ohälsa? 
  • Vilka friskfaktorer kan skönjas i OSA-föreskrifterna och hur kan vi arbeta med dem? 
  • Hur går riskbedömning av OSA-faktorerna till?  
Föreläsare
Åsa Wolgien Nilsson
Åsa Wolgien Nilsson
Föreläsare
Åsa Wolgien Nilsson arbetar med strategiska och operativa arbetsmiljöfrågor, kompetensförsörjning samt ledarskap- och organisationsutveckling. Hon har 20 års erfarenhet av att arbeta med utveckling av metoder, arbetssätt och synsätt i olika roller och branscher. Åsa är en erfaren och uppskattade föreläsare samt har mycket goda kunskaper och erfarenheter i förändrings- och utvecklingsarbete.
Varför läsa kursen?
  • Öka dina kunskaper om risker som kan leda till arbetsrelaterad ohälsa.
  • Få med dig exempel hur du kan arbeta med riskerna utifrån kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Få inspiration att testa nytt och att utveckla er arbetsmiljö.
Ämnesområde
Arbetsmiljö
Utbildningsnivå
Medel
Pris
2 995 kr/person
Gå 5 betala för 4
Omfattning

3 timmar

9.00-12.00

 

Digi Live - Som om du vore på plats. Delta online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Kurstillfällen
22 februari 2023
Digi Live
03 maj 2023
Digi Live

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Jonas  Gustafsson
Jonas Gustafsson
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen

Övergripande utbildning om hur du ska arbeta med de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorerna (OSA)!