Planer på ett nytt nationellt arbetsmiljöcentrum

2017-04-01

Det är tio år sedan Arbetslivsinstitutet lades ner. Nu planerar regeringen för ett nytt, och avsevärt mindre, nationellt arbetsmiljöcentrum.

Som en av sina första större reformer lade den borgerliga regeringen 2007 ner Arbetslivsinstitutet, ett statligt institut för forskning om arbetsmiljö. Nedläggningen innebar att forskningen splittrades och att den samlade arbetsmiljöforskningen minskade i landet.

Många kritiserade nedläggningen och den nuvarande regeringen har förklarat att man på nytt vill skapa ett nationellt centrum för arbetsmiljön.

– Det saknas en samordnande aktör för kunskap och utvärdering av arbetsmiljöfrågor, vilket finns i de flesta länder, konstaterade regeringens utredare Maria Stanfors på en pressträff nyligen.

Det nya centret ska bli mindre än tidigare Arbetslivsinstitutet och inte bedriva egen forskning. I stället ska man samla och sprida befintlig kunskap samt analysera den politik som bedrivs inom arbetsmiljöområdet. Fokus ska ligga på kvinnodominerade branscher. Centret är tänkt att ligga i Stockholm.

– Det är viktigt för medborgare och politiker att veta vilka insatser för arbetsmiljön som fungerar, säger Maria Stanfors.

I samband med att det nya arbetsmiljöcentret presenterades kom också en statlig utredning där det föreslås nya regler för regionala skyddsombud. Med dagens regler måste det finnas en medlem på arbetsplatsen för att ett regionalt skyddsombud från det aktuella fackförbundet ska få besöka arbetsplatsen.

Regeringens utredare Kurt Eriksson föreslår i stället att det ska räcka med att arbetsplatsen har tecknat kollektivavtal med fackförbundet.

Förändringen motiveras bland annat med en förändrad arbetsmarknad med allt fler utländska arbetare, personer som av naturliga skäl inte är medlemmar i svenska fackförbund.

//Du&jobbet, Oscar Magnusson