Arbetsmiljörätt 15 högskolepoäng

Den här kursen i arbetsmiljörätt är för dig i arbetslivet som vill uppdatera, komplettera och säkerställa dina kunskaper på högskolenivå, parallellt med din ordinarie tjänst. Utbildningen är en uppdragsutbildning av Karlstads universitet, som ges i samarbete med Arbetsmiljöforum.
Sagt om utbildningen
Jag gillar att kursen tränger in på djupet av juridiken när det kommer till arbetsmiljöfrågor och det är inspirerande att utbildningen lockat så många olika kursdeltagare med olika ingångar till frågan. Det gör att det blir riktigt många intressanta diskussioner och som kursdeltagare bygger man upp ett nätverk.
Rebecka Bohlin, Egen företagare, Frilansjournalist, författare, Bit inte ihop!

Beskrivning

Arbetsmiljörätten omfattar all reglering av arbetsmiljöfrågor som lagar, föreskrifter, rättspraxis och tillämpning. Kunskaper i arbetsmiljörätt är viktiga för alla som har kvalificerade arbetsmiljöuppgifter.

Målet med kursen: På den här kursen behandlar vi definitionen av arbetsmiljörätt, arbetsmiljöregleringen inklusive arbetstidsregleringen ur ett samhälls-, arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv. Vi uppmärksammar ansvarsfördelningen, det systematiska arbetsmiljöarbetet och fördelningen av arbetsuppgifter (delegering). Vi går igenom juridiken och dess arbetssätt samtidigt som du får en introduktion till arbetsrätten.

Kursstart: 8 november 2023, (sista anmälningsdag den 6 oktober).

Sammankomster: Kursen består av 13 interaktiva sammankomster med föreläsningar, diskussioner och analyser av rättsfall och domar. Alla träffar är halvdagar via Zoom (kl.9.00-12.00), förutom den 8 november och den 15 maj som är heldagar (kl. 9.00-16.00). Mellan sammankomsterna får du självstudieuppgifter och har tillgång till handledarkontakt.

På kursen möts deltagare från både offentlig och privat sektor och från både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Som deltagare får du stora möjligheter till kunskapsutbyte med andra kursdeltagare som har erfarenheter av likartade frågeställningar från andra verksamhetsområden.

Examination: För att erhålla 15 högskolepoäng krävs godkänd examination samt godkänd inlämningsuppgift. Examinationen består av en hemtentamen som sker efter sista kurstillfället. Alla deltagare som genomför utbildningen erhåller kursbevis oavsett tentamensresultat.

För att erhålla ett kursintyg om man väljer att inte examineras krävs närvaro på minst 10 av 13 träffar.

Vem riktar sig kursen Arbetsmiljörätt 15 högskolepoäng till?

För dig i arbetslivet och har någon funktion inom HR, är skyddsombud, chef, arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöspecialist, jurist eller facklig företrädare.

Förkunskaper: Det krävs inga formella förkunskaper eller tidigare högskolestudier för att delta i utbildningen.

Anmälan: För att anmäla dig till kursen måste du ha en anställning i ett företag eller organisation (ej enskild firma) där chefen godkänner och finansierar ditt deltagande. Alternativt att kursen finansieras via en omställningsorganisation. Du kan tyvärr inte läsa utbildningen som privatperson.

Läs mer om studieprogram och kurslitteratur via Karlstads universitets hemsida:

Arbetsmiljörätt, 15 hp | Karlstads universitet (kau.se)

Innehåll
 • Arbetsmiljörätt
 • Arbetsrätt
 • Vilka omfattas av AML och vilka är ansvariga?
 • Arbetsmiljölagen – kraven på arbetsmiljön
 • Arbetstidsreglering
 • Diskrimineringslagen
 • Rehabiliteringsansvaret
 • Samverkan
 • Arbetsmiljöverkets tillsyn
 • Arbetsmiljöbrott
 • Arbetsskadeförsäkringen
 • Rättspraxis – AD-domar – Arbetsmiljöbrott
 • Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Skyddsombudens roll och möjligheter att påverka
Föreläsare
Maria Hagberg Forss
Maria Hagberg Forss
Advokat
Marias expertområde är arbetsrätt och i synnerhet arbetsmiljörätt. Hon har stor erfarenhet både av undervisning och rådgivning och av att företräda organisationer i rättsprocesser. Hennes kunder är såväl globala koncerner som småföretag. Maria är hovrättsassessor och har tidigare varit chefsjurist på Arbetsmiljöverket samt arbetsrättsjurist på olika arbetsgivarorganisationer.
John Wahlstedt
John Wahlstedt
Jurist
John är tidigare chefsjurist vid Svenskt Näringsliv. Han satt med i arbetsgruppen som tog fram nya LAS. Han är även en av de mest kunniga i Sverige när det gäller arbetstidsregler då han var nationellt ansvarig för frågor om arbetstid och förhandlare för Sverige vid översynen av EUs arbetstidsdirektiv.
Mia Carlsson
Mia Carlsson
Docent i civilrätt och universitetslektor
Mia Carlsson är docent i civilrätt och universitetslektor vid Stockholm universitet. Mia är för närvarande förordnad av Regeringen att ingå som expert i Arbetsskadeutredningen.
Johan Holm
Johan Holm
Kursansvarig/Juris doktor och adjunkt i rättsvetenskap
Johan är kursansvarig kursledare för utbildningen Arbetsmiljörätt 15 högskolepoäng. Johan är också Juris doktor och adjunkt i rättsvetenskap.
Carolina Öhrn
Carolina Öhrn
Förbundsjurist
Carolina Öhrn är förbundsjurist hos Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) och företräder förbund och medlemmar i arbetsrättsliga tvister.
Sabina Hellborg
Sabina Hellborg
Docent i civilrätt och universitetslektor vid institutet för social forskning på Stockholms universitet
Sabina Hellborg är docent i civilrätt och universitetslektor vid institutet för social forskning på Stockholms universitet. Sabina undervisar främst i arbetsrätt och skadeståndsrätt och bedriver forskning som berör diskrimineringsrättliga frågor samt frågor om arbetsmiljö och arbetstidsreglering.
Varför läsa kursen?
 • Uppdatera, säkerställ och validera dina kunskaper i arbetsmiljörätt på högskolenivå!
 • Förstå arbetsmiljöregleringen från grunden.
 • Ta högskolepoäng parallellt med din ordinarie tjänst!
 • Skaffa kompetens för kvalificerade arbetsmiljöuppgifter.
Ämnesområde
Arbetsmiljö
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
38 200 kr/person
Omfattning

Datum: 8 november – kursstart, 22 november, 6 december, 20 december, 10 januari, 24 januari, 7 februari, 21 februari, 28 februari, 20 mars, 16 april, 17 april, 15 maj, 24 augusti - hemtentamen. Med reservation för ändringar.

13 sammankomster plus tentamen

9.00-12.00 via Zoom

Digital livekurs – Som om du vore på plats. Delta i utbildningen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Kursen är väl anpassad för dig som är mitt i arbetslivet och brukar genomföras parallellt med ordinarie heltidstjänst.

Kurstillfällen

Är du intresserad av utbildningen och vill veta mer?


Kontakt
Isabella Norén Creutz
Isabella Norén Creutz
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.
Kvalificerade uppgifter kräver kvalificerad kompetens! Arbetsmiljörätt är för dig som vill uppdatera, och säkerställa dina kunskaper på högskolenivå.