Strategiskt arbetsmiljöarbete utifrån HRs roll

Lär dig hur du lyfter arbetsmiljöarbetet till strategisk nivå och får alla roller att dra åt samma håll! Få kunskap och inspiration om hur du som hr-medarbetare kan skapa förutsättningar för hälsosamma arbetsplatser.

Beskrivning

Strategiskt arbetsmiljöarbete är så mycket mer än att följa ett regelverk. I det moderna arbetslivet där människors prestationer är fullständigt avgörande för verksamhetens framgång, är arbetsmiljöutveckling tätt sammanlänkat med verksamhetsutveckling.

HR-funktionen har ofta en central position i organisationen med möjlighet att ta arbetsmiljöarbetet till en ny, strategisk nivå.

På denna tvådagarsutbildning får du inspiration och kunskap kring hur verksamheten kan utveckla sitt arbetsmiljöarbete. Du lär dig hur man kan skapa miljöer med organisatoriska faktorer där människor blir sedda, är delaktiga och får ta ansvar på bästa möjliga sätt.

Det är även fokus på hur du, utifrån din roll på HR, kan använda ditt personliga ledarskap för att förändra och utveckla organisationens arbetsmiljöarbete.

Vem riktar sig kursen Strategiskt arbetsmiljöarbete utifrån HRs roll till?

Utbildningen vänder sig till framför allt till HR-funktionen, men kan även vara aktuell för chefer på strategisk nivå.

Innehåll
 • Vad i vår arbetsmiljö behöver bli bättre och varför behöver det utvecklas?
 • Vilka friskfaktorer kan vi arbeta med som är på organisationsnivå, istället för individnivå för att lyckas med det hälsofrämjande arbetet?
 • Hur arbetar vi med arbetsmiljöfrågorna idag?
 • Kan det systematiska arbetsmiljöarbetet organiseras så att frågor och problem angrips på rätt nivå i organisationen?
 • Hur kan HR arbeta för att stödja organisationen för att förändra sitt nuvarande arbetssätt?
 • Vilka förutsättningar krävs för ett mer strategiskt och uthålligt förhållningssätt?
 • Vilket ledarskap krävs av dig på en HR-funktion för att steget ut att bli en business-partner till ledningen?
 • Vilka möjligheter och hinder finns idag i verksamhetens kultur och struktur?
 • Hur kan HR arbeta med dessa så att ledningen, HR och ATO drar åt samma håll?
 • Vilka roller krävs och hur kan stödet och uppföljningen se ut så att det strategiska arbetsmiljöarbetet verkligen förändras och att det leder till att anställda tycker att det är kul att gå till arbetet och har tillgång till hela sin kapacitet?
Föreläsare
Åsa Wolgien Nilsson
Åsa Wolgien Nilsson
Föreläsare
Åsa Wolgien Nilsson arbetar med strategiska och operativa arbetsmiljöfrågor, kompetensförsörjning samt ledarskap- och organisationsutveckling. Hon har 20 års erfarenhet av att arbeta med utveckling av metoder, arbetssätt och synsätt i olika roller och branscher. Åsa är en erfaren och uppskattade föreläsare samt har mycket goda kunskaper och erfarenheter i förändrings- och utvecklingsarbete.
Varför läsa kursen?
 • Lyft arbetsmiljöarbetet till strategisk nivå!
 • Gör hälsa på arbetsplatsen till en konkurrensfördel.
 • Få hela organisationen att dra åt samma håll i arbetsmiljöfrågor!
 • Hitta friskfaktorer på organisationsnivå!
Ämnesområde
HR, personal
Utbildningsnivå
Medel
Pris
9 900 kr/person
Gå 3 betala för 2!
Omfattning

2 utbildningsdagar på plats i centrala Stockholm.

Stockholm
För dig som vill möta andra; delta på plats i centrala Stockholm!

 

Första utbildningsdagen startar 10.00, andra utbildningsdagen avslutas 16.00

Kurstillfällen

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Isabella Norén Creutz
Isabella Norén Creutz
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.
Lär dig hur du som HR lyfter arbetsmiljöarbetet till strategisk nivå och får alla roller att dra åt samma håll!