Hälsoekonomi i praktiken

Hur blir hälsoinsatser till nytta för både verksamheten och medarbetaren? Lär dig hur du räknar på en hälsosatsning som blir en värdeskapande investering för verksamheten.

Beskrivning

Hur gör man ett strategiskt hälsoarbete i praktiken och hur räknar man på det rent ekonomiskt? Hur räknar man på en hälsoinvestering och vilka nyckeltal bör man använda sig av för att veta att man inte har kastat pengar i sjön? Hur arbetar man på ett strategiskt sätt för att få med sig hela gruppen och att det gör nytta för både medarbetare och verksamhet.

Personalens hälsa är avgörande för affärs- och verksamhetsplanen, men hur hänger det ihop?

I den här utbildningen för du både ökad kunskap, verktyg och stärkta argument för att kunna lägga fram förslag och arbeta med hälsa på ett strategiskt sätt som även blir en värdeskapande investering för verksamheten.

Kursen är en heldagsutbildning som varvar teoretisk föreläsning med praktiska gruppövningar. Det finns också utrymme för konkreta frågeställningar och reflektion.  

Vem riktar sig kursen Hälsoekonomi i praktiken till?

Kursen passar dig som arbetar som chef, HR, inom företagshälsovård, hälsoekonom, skydds- eller arbetsmiljöombud och andra som har ett intresse av att bedriva kostnadseffektivt hälsoarbete.

Innehåll
  • Hälsoutmaningar i dagens arbetsliv- vad ska vara i fokus?
  • Hälsa plus verksamhet = sant. Hur hänger det ihop och hur argumenterar vi för det?
  • Att arbeta strategiskt med hälsa: Nuläge, önskat läge, aktiviteter och uppföljning
  • Att räkna på investeringar i hälsa: Investeringsberäkningar och nyckeltal
  • Att skapa argument för att få igenom förslag
  • Teori varvas med reflektion och övningar.
Föreläsare
Ann-Sofie Forsmark
Ann-Sofie Forsmark
Oxy Group
Ann-Sofie är i grunden utbildad civilekonom, revisor, hälso och livsstilscoach sen över 20 år samt hälsostrateg. Hon har jobbat med hälsofrågor på arbetsplatsen i över ett decennium och utbildar i såväl hälsostrategi som hälsoekonomi. Ann-Sofie jobbar mot vitt skilda branscher med olika utmaningar och möjligheter och fokus ligger alltid på att insikt ska kunna leda till konkret handling och nytta.
Varför läsa kursen?
  • Skapa friska arbetsplatser!
  • Räkna på hälsa
  • Skapa lönsamt friskvårdsarbete!
Ämnesområde
HR, personal
Utbildningsnivå
Medel
Pris
5 900 kr/person
Gå 5 betala för 4!
Omfattning

1 utbildningsdag

9.00-16.00

Digital livekurs
Delta digitalt via Zoom. Länk skickas några dagar innan utbildningsstart.

Kurstillfällen
02 oktober 2023
Digital livekurs

Kontakt
Annica  Taban
Annica Taban
Utbildningsansvarig. Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen

Hur blir hälsoinsatser till nytta för både verksamheten och medarbetaren? Lär dig hur du räknar på en hälsosatsning som blir en värdeskapande investering för verksamheten.