Första hjälpen och vuxen-HLR

Våga rädda liv när olyckan är framme! Utbildningen innehåller de senaste riktlinjerna för utbildning i Första hjälpen och vuxen-HLR och hjälper företaget att uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift om Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7).

Beskrivning

I Arbetsmiljöverkets skrift "Första hjälpen och krisstöd (AFS 1997:7)" beskrivs de krav som ställs på arbetsgivare gällande beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.

Bland annat skall det säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsstället och att det finns ett tillräckligt antal personer som kan ge första hjälpen. Åtgärder skall även vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.
Att öva och fräscha upp kunskaperna på årlig basis är att rekommendera.

I den här 3-timmars utbildningen får ni grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen inklusive hjärt-lungräddning, och med det, kunskapen och modet att göra en livräddande insats. 

Vem riktar sig kursen Första hjälpen och vuxen-HLR till?

Kursen passar alla medarbetare, chefer och skyddsombud som är en del av företagets kris- och beredskapsgrupp eller arbetsmiljökommitté, men också dig som privatperson som vill lära dig en livsviktig kunskap för att rädda liv. Eller varför inte boka in en kurs i samband med företags kick-off eller APT.  Kontakta oss för att få en offert på en utbildning hos er i era lokaler. 

Innehåll

Utbildningen ger dig kunskap om:

 • hur man larmar 112
 • vikten av att tänka på egen och andras säkerhet i olyckssituationer
 • hur man placerar en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • hur man kontrollerar livstecken och skapar en öppen luftväg
 • hur man utför hjärt-lungräddning (HLR) på vuxen
 • hur man använder en hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning
 • hur man kan hjälpa till vid luftvägsstopp
 • hur man hanterar direkt tryck vid kraftig blödning
 • hur man lägger ett tryckförband vid blödning
 • hur man förebygger cirkulationssvikt
 • första hjälpen med hjälp av AKUT-testet vid misstanke om stroke
 • första hjälpen vid krampanfall
 • olycksfallsrisker
Resultat

Efter genomgången kurs ska deltagarna har grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen inklusive hjärt-lungräddning med och utan defibrillator, och ha kunskapen och modet att göra en livräddande insats.

Föreläsare
Lars Åström
Lars Åström
Certifierad utbildare i Första hjälpen och HLR
Lars Åström är certifierad utbildare inom Första hjälpen och HLR, och är sedan 14 år tillbaka Gruppledare i Röda Korsets Första hjälpen grupp. Lars är även styrelseledamot i Branschrådet för hjärtstartare i Sverige och medlem i SMS-livräddarna. Han har i tillägg till sina teoretiska kunskaper även praktisk erfarenhet från verkliga situationer med misstänkta hjärtstopp. Lars har en lång erfarenhet från ledande positioner inom byggindustrin och en passion för hälsa och säkerhet.
Varför läsa kursen?
 • Lär dig livsviktig kunskap!
 • Uppfyll Arbetsmiljöverkets krav på arbetsgivare!
 • Bli tryggare i hantering av sjukdomsfall och hjärtstopp!
Ämnesområde
Arbetsmiljö
Utbildningsnivå
Bas
Pris
2 499 kr/person
Gå 5 betala för 4
Omfattning

3,5 timmar i centrala Stockholm

Utbildningen fokuserar på praktiskt övande och hålls av en certifierad utbildare. Fika och utbildningsmaterial ingår i avgiften. 

Utbildningen hålls mellan kl. 08:30 - 12:00. 

Kurstillfällen
13 juni 2024
Arbetsmiljöforum, Stockholm

Vill ditt företag ha en skräddarsydd utbildning på ert företag?

Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig för en offert. Du kan även maila oss på info@arbetsmiljoforum.se. 

Kontakt
Annica Taban
Annica Taban
Utbildningsansvarig. Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen

Lär dig livsviktig kunskap för att rädda liv! Första hjälpen och HLR kunskaper kan användas både för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav men framförallt för att rädda liv på arbetsplatser och i samhället.