”Vi måste tänka nytt om skyddsombuden”

2017-11-21

Släpp skyddsombudens koppling till facken och ersätt de regionala skyddsombuden med oberoende arbetsmiljörådgivare. Svenskt Näringsliv anser att vi måste tänka nytt i arbetsmiljöarbetet.

Svenskt Näringsliv släppte nyligen rapporten ”Dags att tänka nytt” där man diskuterar hur arbetsmiljöarbetet fungerar i dag, och specifikt tar upp facken och de regionala skyddsombudens roll.

I rapporten kommer man med ett antal förslag och frågeställningar, som man medger är kontroversiella, men som man anser är för viktiga för att inte diskutera.

Ett av förslagen är att de fackliga organisationerna på en arbetsplats inte ska ha förtur till att välja skyddsombud. ”Det regelverk som ger facken företräde att utse skyddsombud, i praktiken endast egna medlemmar, trots att de kanske bara står för en liten del av medarbetarna framstår som allt mer otidsenligt”, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv i en debattartikel.

Organisationen menar också att nuvarande system med regionala skyddsombud (för arbetsplatser som saknar lokala skyddsombud) inte fungerar väl. Många blandar exempelvis samman rollen som skyddsombud med att vara medlemsvärvare för den fackliga organisationen, anser man. De regionala skyddsombudens roll liknar ibland också närmast en myndighet, fortsätter Svenskt Näringsliv. Istället för regionala skyddsombud vill man se oberoende arbetsmiljörådgivare som exempelvis kan lyda under Arbetsmiljöverket.

Företrädare för flera fackliga organisationer är mycket kritiska till förslaget. Läs exempelvis LO:s synpunkter här.

Du&jobbet kommer att skriva mer utförligt om det omdiskuterade förslaget i nästa nummer, 7/17. Läs mer där. Inte prenumerant ännu? Prova 2 nr gratis

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, Oscar Magnusson