SD vill avskaffa regionala skyddsombud

2019-10-16

SD följer Svenskt Näringsliv i spåren. Partiet vill kapa banden mellan facket och skyddsombuden

Sverigedemokraterna har nu som första riksdagsparti anslutit sig till Svenskt Näringslivs syn på dels hur skyddsombud ska väljas, dels hur systemet med regionala skyddsombud (RSO) bör ersättas med oberoende arbetsmiljörådgivare (se t ex Du&jobbet 4/19)
Detta sker i partiets budgetmotion för år 2020 och i en övergripande riksdagsmotion om arbetsmiljö (2019/20:824).
SD vill att skyddsombuden ska väljas direkt av de anställda på arbetsplatsen. Nuvarande ordning där kollektivavtalsslutande fack utser skyddsombudet ska avskaffas. Fackets inflytande över arbetsmiljöarbetet är inte längre ”gångbart”, menar partiet.
SD vill även avskaffa de regionala skyddsombuden. Man skjuter framförallt in sig på att även dessa utses av facket. Partiet anser att fackföreningsrörelsen politiserats till den grad att medlemmarnas intressen inte längre står i fokus. SD vill ersätta RSO med oberoende arbetsmiljörådgivare som är underställda Arbetsmiljöverket.
Båda förslagen presenterades först i Svenskt Näringslivs rapport ”Dags att tänka nytt” år 2017.
//JONAS FOGELQVIST