Mer våld och hot på jobbet – men inte här

2017-12-12

Skolor, socialtjänst, Migrationsverket … De våldsamma händelserna ökar i många branscher. Men det finns en bransch som sticker ut som undantag.

Många arbetsplanscher och branscher har fått ett tuffare klimat, med fler våldsamma och hotfulla inslag. Nyligen berättade exempelvis Aftonbladet att antalet incidenter (hot, våld och skadegörelse) riktat mot Migrationsverkets personal har mångdubblats. Skyddsombuden på verket menar att de flesta händelserna handlar om frustrerade människor som befinner sig i en utsatt situation i väntan på besked om uppehållstillstånd.

Även läraryrket tycks ha blivit mer utsatt. Enligt Dagens Nyheter har anmälningarna om våld och hot i grund- och gymnasieskolan ökat med 28 procent under det senaste året.

Bibliotekarier är en annan utsatt grupp. Enligt en rapport som fackförbundet DIK släppt anger 39 procent av bibliotekarierna att det förekommit våld då de arbetat på folkbibliotek de senaste två åren. Nästan hälften anger att våldet på jobbet ökar.

Socialsekreterare är en annan grupp där många möter en tuffare arbetssituation. Drygt var fjärde person i yrkesgruppen har utsatts för hot eller våld de senaste två åren, enligt en rapport från fackförbundet SSR.

Men det finns också en bransch där trenden går åt andra hållet.

Afa Försäkring har tagit fram statistik över sjukfrånvaro kopplat till arbetsplatsolyckor och det visar sig att bland butiksanställda minskar andelen olyckor som är kopplade till rån, hot eller våld. Statistiken sträcker sig från 2010 till 2016. Den vanligaste olycksorsaken är fall.

Anna Weigelt Foto:Theresia Köhlin
Anna Weigelt Foto:Theresia Köhlin

Siffrorna visar inte det faktiska antalet hotfulla eller våldsamma händelserna för butiksanställda men Anna Weigelt, analyschef på AFA Försäkring, menar att underlaget håller för att dra slutsatsen att våldet och hoten i butik faktiskt minskar.

Hon ser en given förklaring.

– Det är en minskad kontanthantering, det finns inte lika mycket att råna, säger hon.

Runt nio procent av alla allvarliga olyckor på svenska arbetsplatser är kopplade till hot, våld och rån. Andelen har ökat något under senare år.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, Oscar Magnussson