”Man sover i tvätthögar på kemtvätten”

2017-06-16

På restauranger, kemtvättar, biltvättar och byggen. Arbetsmiljöverket hittar allt fler arbetsplatser där anställda bor. ”Vi har inte lagstiftning för att ställa krav kring boende”, säger inspektören Mikael Roos.

Sedan några år tillbaka möter Arbetsmiljöverkets inspektörer allt oftare en ny syn: spåren av personer som sover på sin arbetsplats.

– Vi hittar madrasser i byggbodar, att man har sovit i tvätthögar på kemtvätten eller att det står sängar i rummet bakom tvätthallen för bilar, säger Mikael Roos.

Fenomenet har ökat påtagligt under senare tid, menar han. Sedan frågan uppmärksammats i media kommer det in många tips till Arbetsmiljöverket. Boendena på jobbet finns i många olika låglöneyrken. Det handlar inte heller om en enhetlig grupp som tvingas sova på jobbet. Det kan vara personer som kommit till landet med löften om goda jobbvillkor, som inte visat sig stämma. Det kan också vara personer som fått avslag på ansökningar om uppehållstillstånd eller EU-migranter, det vill säga personer som får röra sig fritt inom EU.

Att det är svårt och dyrt att hitta boende, åtminstone i Stockholm, kan också bidra till att fler människor i utsatta situationer bor på jobbet.

– Just nu har vi 20 dokumenterade boenden på arbetsplatser. Men vi har vetskap om många fler. Det här finns på väldigt många ställen, berättar Mikael Roos.

Hans siffror gäller Stockholm, Sörmland, Östergötland och Gotland – region öst inom Arbetsmiljöverkets organisation. Men fenomenet finns även på många andra platser i landet.

Boendena är dock en svår fråga att hantera. Om Arbetsmiljöverket annonserar en inspektion är det vanligt att sovplatser röjs och anställda hamnar på gatan. Dessutom sover man på sin fritid och då har Arbetsmiljöverket inga befogenheter att ingripa. Och även om det ofta handlar om miserabla boendemiljöer kan man inte heller kategoriskt säga att det är alltid är fel att sova på jobbet, menar Mikael Roos. Alternativet kan vara värre.

Mikael Roos är teamledare för ett regeringsuppdrag kring osund konkurrens, det vill säga att företag vinner fördelar genom att inte betala skatter eller följa arbetsmiljöregler. I projektet är även andra myndigheter, som Polisen och Migrationsverket, inblandade. Det är i spåren av detta uppdrag man mött allt fler boenden på arbetsplatser.

Ofta innebär de upptäckta sovplatserna att andra myndigheter kontaktas, som kommunens socialtjänst. Men arbetet är i sin linda och några upparbetade rutiner är inte klara. Även sekretessregler kan ställa till det i kontakterna mellan myndigheterna.

– Vi håller nu på att bygga upp arbetsformer mellan myndigheter för att våra insatser ska bli så bra som möjligt, säger Mikael Roos.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, OSCAR MAGNUSSON