Att stå på jobbet ökar risken för hjärtinfarkt

2017-11-14

Tror du att det är nyttigt att stå upp på jobbet? Tveksamt. En ny studie visar att risken för hjärtsjukdomar kan öka påtagligt om du står upp hela arbetsdagarna.

Vi har fått lära oss att mycket sittande på jobbet är liktydigt med hälsoproblem som cancer och typ 2-diabetes. Mantrat har varit att det är bra att stå upp på jobbet om man kan. Men sanningen verkar inte vara så enkel. Forskare vid universitetet i Toronto kan nu slå fast att de som står upp hela sina arbetsdagar har högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar jämfört med andra yrkesverksamma.

I en omfattande studie har man följt 7000 personer i en mängd branscher under tolv år. Slutsatsen är att de som stod upp hela dagarna, och inte hade möjlighet att arbeta sittande, hade dubbelt så hög risk för hjärtsjukdomar jämfört med dem som satt hela arbetsdagen.

– Hjärtsjukdomarna bland dem som stod mycket på jobbet (6,6 procent) är i nivå med hjärtsjukdomarna hos dem som röker dagligen, eller de som är överviktiga, säger rapportförfattaren Peter Smith på den forskningsinriktade nätsidan The Conversation.

Problemet när man står mycket upp är framförallt att blodtrycket ökar i venerna och att risken för kemisk obalans i kroppen, så kallad oxidativ stress, ökar. De yrken som främst är i riskzonen, enligt Peter Smith, är butiksanställda, kassapersonal och vissa vårdyrken.

Han menar att anledningen till att många, främst inom handeln, står mycket på jobbet är att man ska synas för kunderna. En större variation i arbetspositioner är möjlig, menar Peter Smith.

– De flesta arbetare kan fortfarande utföra sina arbetsuppgifter om man varierar mellan att sitta och stå.

För den som inte har möjlighet till att sitta något under arbetsdagen är regelbunden stretchning för att minska påfrestningarna på musklerna viktigt.

Hur är det då för den som arbetar stående vid ett skrivbord på ett kontor? Så länge du har möjlighet att sätta dig ner emellanåt (exempelvis om du har höj- och sänkbart skrivbord) är det ingen fara, säger Peter Smith.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, Oscar Magnusson

Läs mer om forskningen här (engelska).