Att leda chefer och ledningsgrupp

Hur driver man förändringsarbete som överordnad chef? Hur tar man tillvara på ledningsgruppens potential och omsätter den fullt ut i organisationen? Hur fungerar det indirekta ledarskapet och hur bör interaktionen mellan de olika chefsnivåerna se ut hur för att fungera optimalt? Svaren på detta, och mycket mer, får du under den här tvådagars utbildningen.

Beskrivning

Att vara chef högre upp i en organisation har andra utmaningar än en första linjens chefsroll. Det strategiska perspektivet behöver få mer utrymme. Prioritering och framförhållning är viktiga områden, liksom beslutsfattande och återkoppling.

På den här utbildningen får du lära dig hur du som chef leder andra chefer och skapar de bästa förutsättningarna för att utveckla såväl individer och som hela organisationen.

Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten och gemensamma diskussioner och reflektioner, varvat med praktiska övningar och case.

Ett omfattande kursmaterial ingår, bland annat boken Det indirekta ledarskapet, samt tillgång till digitalt material i form av föreläsarpresentationer, övningar med mera.

Kan man lära sig ledarskap?

Enligt vissa teorier är ledaregenskaper medfödda, men idag anser allt fler att ledarskap går att utveckla. Viktiga metoder för att förbättra sitt ledarskap är utbildning, reflektion, övning och återkoppling.

Det är vår fasta övertygelse att det går att utveckla sitt ledarskap, och med rätt kunskap och verktyg i bagaget kommer man långt.

Arbetsmiljöforums ledarskapsutbildningar bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Våra kursledare har även en mycket bred kontaktyta bland organisationer både i privat och offentlig sektor, vilket ger utbildningen en tydlig koppling till praktisk verksamhet.

Vem riktar sig kursen Att leda för chefer och ledningsgrupp till?

Utbildningen passar alla chefer med ett formellt arbetsledaransvar över andra chefer eller den som är på väg att axla chef- över- chefen rollen.

Innehåll
  • Det indirekta ledarskapet – att leda genom andra
  • Strategi kopplat till vision och mål
  • Interaktion mellan chefsnivåer
  • Imageinriktad påverkan
  • Beslutsfattande
  • Att driva förändringar som överordnad chef
  • Skapa en effektiv ledningsgrupp
Föreläsare
Johanna Malmström
Johanna Malmström
Starck & partner
Starck & Partner är en organisation som bland annat arbetar med organisations- och ledarutveckling. Johanna har en gedigen erfarenhet av att driva förändring men också av att stötta chefer i många typer av organisationer. Hon har 20 års erfarenhet av arbete dels med utveckling av ledarskap, team, individer och verksamheter i olika typer av uppdrag mot kunder i både privat och offentlig sektor, dels eget ledarskap i rollen som chef och projektledare inom näringslivet i IT-branschen. Har en bred erfarenhet av teamutveckling, ledningsgruppsutveckling, handledning, seminarieledning, chefsutveckling i grupp med både öppna och skräddarsydda ledarutvecklingsprogram samt individuella coachningar. En bra kombination av kompetenser genom att Johanna i grunden är civilekonom, psykoterapeut samt ICF certifierad coach. Johanna har en djup förståelse för viktiga komponenter inom ledarskap, ekonomi och näringsliv och hur man bemöter individer, ledare och team på bästa sätt.
Varför läsa kursen?
  • Lär dig leda genom andra.
  • Lär dig att driva förändringar som överordnad chef.
  • Skapa en effektiv organisation!
Ämnesområde
Chef och ledarskap
Utbildningsnivå
Medel
Pris
13 100 kr/person
Omfattning

2 utbildningsdagar

Första dagen startar 09.30, sista dagen avslutas 16.00.

Stockholm - delta på plats i centrala Stockholm.

Kurstillfällen

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Isabella Norén Creutz
Isabella Norén Creutz
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Att leda chefer och ledningsgrupp är utbildningen för dig som driver förändringsarbete som överordnad chef. Arbetsmiljöforums ledarskapsutbildningar bygger på forskning och beprövad erfarenhet.