Rekrytering i fokus

Konferensen är uppflyttad tillsvidare
I den högföränderliga, kunskapsintensiva och digitaliserade värld vi lever i idag har kompetensförsörjning kommit att bli en riktigt het potatis. Om våra organisationer ska förbli konkurrenskraftiga, såväl nationellt som internationellt, behöver vi säkra ny och högre kompetens. I december 2020 presenterade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sin senaste rekryteringsrapport; stora utmaningar väntar för arbetsgivarna i kommunsektorn. Varje år fram till 2029 ska landets kommuner och regioner behöva rekrytera 13 200 nya medarbetare; detta enbart för att täcka de ökande behoven. Samtidigt går 336 000 anställda i pension under perioden.

Det är förstås inte enbart kommunsektorn som måste kavla upp kompetensförsörjningens ärmar; utan samhället i stort. Förutom ökade behov och höga pensionsavgångar har vi också tagit oss igenom en pandemi som resulterat i rekordsnabba omställningar, nya kontorslösningar och en förändrad kultur kring hur vi ser på arbete idag och framåt. Vi har fått anledning att stanna upp, reflektera och tänka om – så hur har vi tänkt då?

Nyligen publicerade LinkedIn en rapport som belyser att fler än 60% av arbetstagarna idag funderar på att byta jobb. Samtidigt menar World Economics Forum att AI inom några år kommer eliminera 75 miljoner jobb globalt, men samtidigt återskapa 133 miljoner nya – vi behöver förstå vem som ska vart och varför. Kompetens är inte något statiskt, ej heller efterfrågan på den; så hur ska vi egentligen gå till väga för att inte halka efter?

Varmt välkommen till en konferens som sätter rekryteringen i fokus! Våra kunniga föreläsare lyfter frågor som berör alltifrån från ekonomi till referenstagning, onboarding och kompetensbaserad rekrytering. Hur ska vi klara rekryteringsutmaningarna? Vilka nya arbetssätt behöver vi anamma för att behålla våra talanger? Hur ska vi forma en företagskultur som matchar de nya förväntningar som finns framledes? Och vad är egentligen Employer Branding?

Tid och plats

9.00-16.00
Konferensen är uppflyttad tillsvidare

Digi Live  - Som om du vore på plats. Delta på konferensen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Pris

7 400 kr/person

Kontakt
Kristin Nellebo
Kristin Nellebo
Jag hjälper dig om du har några frågor om konferensen.

Boka plats på konferensen