Vad tyckte du om vår utbildning i jämställdhetsintegrering?

2017-03-01

Intervju med Maja Debeljak, Projektledare och utvärderare på Institutet för lokal och regional demokrati i Växjö som gick kurs i Jämställdhetsintegrering hos Arbetsmiljöforum 2017-02-16.

Varför valde du den här kursen?
– De frågor vi jobbar med berör mångfald och jämställdhet så det kändes naturligt. Vi jobbar även med mångfaldscertifiering på vår arbetsplats och då ville jag fördjupa mig i ämnet.

Vad tyckte du om kursen, upplägget och föreläsaren?
– Kursen som helhet var bra, vi gick igenom de viktigaste grunderna, och om hur man kan använda de jämställdhetspolitiska målen, exempelvis när man skriver projekt. Upplägget var bra, det var varvat med diskussionsfrågor, statistik och förklaring av begrepp. Det var både praktiska och teoretiska exempel, det var ett bra sätt att engagera deltagarna. Föreläsaren kändes också kunnig.

Om du skulle betygsätta kursen 1-5, vad skulle du ge den?
– 4

Skulle du vilja rekommendera kursen till andra, och i så vilka då?
– Absolut. Det är ett ständigt aktuellt ämne och något man hela tiden måste arbeta med. Jag tänker främst på dem som jobbar inom offentliga verksamheter. Men det berör även privata företag kan ha nytta av den. Numera krävs att man gör lönekartläggningar om man har över tio medarbetare och det finns en ny och förändrad diskrimineringslag. Det gör att det krävs större kunskaper och ett mer strukturerat arbete.

Vad hoppas du kunna använda kursen till?
– Att själv kunna bidra och hjälpa andra att aktivt arbeta med mångfald och jämställdhet. I många av våra projekt ska vi ge andra verktyg för att kunna jobba vidare med mångfaldsfrågor. Så jag kommer att föra kunskapen vidare.

Läs mer om utbildningen Jämställdhetsintegrering - det externa jämställdhetsarbetet