Vad politiker måste veta om arbetsmiljöansvaret

2019-03-22

Det finns över 40 000 förtroendevalda i Sverige. Många av dem är nya på posten efter valet. De är arbetsgivare för kommunernas och landstingens anställda och har alltså det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är bra i t ex skola och omsorg. Hur många känner då till detta?

– Politikernas kunskaper varierar. De som varit med ett tag vet, säger Nadja Lukin, sektionschef Nord, Arbetsmiljöverket. Hon har uppdaterat en broschyr som riktar sig till politiker i kommun och landsting: Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor.

Verket får en hel del frågor från politiker kopplade till arbetsmiljö, berättar hon. Nadja Lukins råd är att läsa igenom Arbetsmiljöverkets broschyr och fundera över hur arbetsmiljöarbetet fungerar i den egna organisationen. Saknar man egen kompetens kan man också ta stöd av någon extern part.

Politikerna ska alltså se till att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Bl a detta ska kommun- och landstingsfullmäktige göra:

Slå fast en skriftlig arbetsmiljöpolicy och se till att mål och riktlinjer tas fram för kommunen eller landstinget.

Fördela ansvarsområden till nämnderna och se till att ingen arbetsmiljöfråga hamnar mellan nämnderna.

Följa upp årligen att nämnden driver verksamheten i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen.

Ge nämnderna ekonomiska resurser för detta.

Nämnderna ska bl a verkställa fullmäktiges beslut och se till att konkreta arbetsmiljömål tas fram.

– Det kan t ex handla om att man vill sänka sjuktalen med x procent, eller mål för jämställdheten.

Nämnderna ska också fördela uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen och se till att hen har befogenheter, resurser och kompetens.

Konsekvenserna för arbetsmiljön ska bedömas när verksamheter förändras.

Hur ska då politiker veta vilka investeringar i arbetsmiljön som behövs? Genom att  arbetsförhållanden regelbundet undersöks och risker för ohälsa och olyckor bedöms.

Sedan ska handlingsplaner göras med åtgärder, tidsplan och ansvarsfördelning.

Chefer och arbetsledare ute i verksamheten behöver få tillräckliga kunskaper, resurser och tid till att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Broschyren kan laddas ner på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se

En ny broschyr om ansvaret för förtroendevalda inom svenska kyrkan blir klar nästa år.