Ta cykeln till jobbet så räddar du hjärtat

2017-04-03

Låt vägen till jobbet bli ett motionstillfälle! Ställ bilen och kliv av bussen. Att regelbundet cykelpendla minskar din risk att få hjärt-kärlsjukdomar. Det framgår av ny forskning.

Två olika studier, gjorda i Danmark och Sverige, visar på cyklingens goda effekter. De danska resultaten visar att personer som började med cykling och höll fast vid det under de år som studien pågick hade 25 procents lägre risk att utveckla kranskärlssjukdom jämfört med icke-cyklisterna.

45 000 danskar i åldern 50 till 65 år följdes under 20 år. Så lite som en halvtimmes cykling i veckan gav ett visst skydd mot hjärtbesvär.

I den svenska undersökningen följdes drygt 20 000 personer, medelålders och äldre, i tio års tid. Resultatet är att personerna som cykelpendlade till jobbet hade lägre risk för högt blodryck, högt kolesterol, diabetes och fetma – kända riskfaktorer för hjärtsjukdomar – än de som körde bil eller åkte kollektivt till jobbet.

– Vi kan se att aktiv pendling med cykel har flera fördelar. Det är tidseffektivt, billigt och miljövänligt, och det är dessutom mycket positivt för den egna hälsan, säger Paul Franks, en av författarna bakom studien, professor vid Lunds universitet och gästprofessor vid Umeå universitet.

En studie i The Lancet visar att kontorsarbetare behöver motionera en timme per dag för att klara hälsan. Att sitta åtta timmar eller mer per dag ökar risken att dö i förtid med upp till 60 procent. Men man behöver inte gå på gymmet; promenader eller cykelturer räcker.