Socialsekreterare hinner inte träffa klienter

2016-08-31

Socialsekreterare som arbetar med barn och unga ägnar mindre än tio minuter om dagen åt direkta möten med dessa. Det motsvarar två procent av deras arbetstid. Det framgår av en tidmätning i 52 kommuner som gjorts av den nationella samordnaren för barn- och ungdomsfrågor Cecilia Grefve.

I en annan undersökning säger hälften av landets socialsekreterare att de sällan eller aldrig har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter. Fler än var tredje anser att de ofta eller mycket ofta arbetar under oacceptabel tidspress. Fler vill också bort från socialtjänsten på grund av bristerna i arbetsmiljön: var fjärde socialsekreterare uppger att de söker eller ska börja söka annat jobb.
Mer än hälften anser att det är svårt att öppet diskutera brister i verksamheten. Nästan var fjärde socialsekreterare upplever att kommunledningen inte är mån om att försöka skapa en god arbetsmiljö.

Den senare undersökningen av arbetsvillkoren inom socialtjänsten bygger på svar från drygt 4 800 socialsekreterare, biståndshandläggare och chefer. Studien är gjord forskaren Wanja Astvik i samarbete med Vision och Akademikerförbundet SSR.

– På sikt hotar det kvaliteten i verksamheten. Det finns en direkt koppling mellan tysta arbetsplatser och brist på utveckling, kommenterar Wanja Astvik.

//Du&jobbet, Hans Lundgren