Skiftarbete ökar risken för prostatacancer

2017-01-26

Skiftarbete ökar risken för många sjukdomar. Nu visar en ny sammanställning att det även ökar risken för mäns vanligaste cancerform – prostatacancern.

Professorn Anders Knutsson har gått igenom den forskning som finns om yrkesrelaterade risker kopplade till prostatacancer. Den tydligaste riskfaktorn finns bland dem som jobbar skift där det ingår nattarbete. Skiftarbetet ökar risken för prostatacancer med 25 procent, enligt kunskapssammanställningen. Piloter är ett exempel på en yrkesgrupp som sticker ut.

– Vi tror att det är rubbningar i dygnsrytmen som är problemet. Men alla som jobbar skift får inte störd dygnsrytm. Det är en enorm variation i hur nattarbete påverkar, säger Anders Knutsson som är professor emeritus i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet.

Så vad gör man åt problemet med skiftarbete, som även är en känd riskfaktor för många andra sjukdomar, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar?

– Det bästa är om man kan sätta ett tak för hur många nätter man ska jobba per månad. Kan man hålla det till 3-5 nätter per månad tror jag att man minskar riskerna, säger Anders Knutsson.

Det finns även andra delar av arbetsmarknaden där man funnit en något högre risk för prostatacancer. I kunskapssammanställningen nämns bland annat arbete med bekämpningsmedel inom jordbruket, gummitillverkning och arbete som orsakar vibrationer i hela kroppen.

Studien är finansierad av Afa Försäkring.

//Du&jobbet