Utveckling i arbetet, möjlighet att diskutera med kollegor och att bli bemött med respekt. Det är tre av de faktorer som får sjuksköterskor att trivas och stanna på sitt arbete.

Det visar en ny studie som publicerats i Journal of International Nursing Studies. Artikeln bygger på deltagande observationer samt intervjuer med sjuksköterskor på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Syftet var att studera vad som är motiverande i det dagliga arbetet. Mot bakgrund av de återkommande larmen om stressig arbetsmiljö och sjuksköterskebrist ville forskarna veta vad som får många sköterskor att ändå tycka om sina jobb.

Försteförfattare är Carina Ahlstedt, doktorand vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Hon är själv utbildad sjuksköterska.

Till forskning.se säger hon att det är viktigt med ett tillåtande klimat och förutsättningar för egna mål och omvårdnadsmål i det dagliga arbetet. Studien visar att det är viktigt att få arbeta självständigt och inte känna sig detaljstyrd.

– Sammantaget väcker detta frågor hur hälso- och sjukvårdsorganisationen kombinerar behovet av rutiner och tydliga flöden med att sjuksköterskor behöver få möjlighet till autonomi och lärande i dagliga arbetet. När det handlar om positiva faktorer är det vanligt att patientkontakterna lyfts fram, men det är tydligt att det finns mycket att beakta i arbetsmiljön.

//JONAS FOGELQVIST