Christian Benedict, docent i neurovetenskap vid Uppsala universitet, har nyligen avslutat det treåriga forskningsprojektet ”Samband mellan sömn, yrke och hälsa”, finansierat av AFA Försäkring. I projektet gjorde han bland annat experiment med studenter för att se hur dålig nattsömn påverkade deras prestationsförmåga. Studenterna skulle bland annat memorera bilder och lösa svåra mattetal. Situationerna var tänkta att motsvara stressiga arbetsförhållanden. Resultatet blev att de studenter som bara fick sova en halv natt presterade ungefär tio procent sämre än de övriga.

– Vi kan konstatera att sömnbrist påverkar vår förmåga att prestera och bedöma på ett negativt sätt, sa Christian Benedict när han nyligen presenterade sin forskning på AFA Försäkring.

Rekommendationen är att vuxna ska sova sju-åtta timmar per dygn. 30-40 procent av den vuxna befolkningen når inte upp till det.

Och sömnbristen påverkar inte bara prestationen. Christian Benedict tog under sin presentation upp flera negativa konsekvenser av dålig sömn: Man blir sämre på att hantera sina egna känslor, ämnesomsättningen påverkas negativt, uppmärksamheten försämras och risken för vissa sjukdomar ökar.

Men som de flesta vet kommer inte den goda sömnen av sig själv. Vad man gör under dagen spelar stor roll.

– Att vara inomhus hela dagen, och inte röra sig särskilt mycket, funkar inte bra. Sömn är en dygnet-runt-aktivitet, säger Christian Benedict.

Han menade att det är viktigt att skapa en tydlig kontrast mellan dag och kväll/natt. Det handlar både om att få mycket ljus på dagen, mindre på kvällen och att vara aktiv på dagarna och ha ett lugnare tempo på kvällen. Christian Benedict avrådde också från att dricka kaffe efter klockan 15.

Det finns en diskussion om att vårt ökade skärmberoende påverkar vår sömn. Christian Benedict höll med om det, men inte på grund av skärmarna i sig, utan på grund av dess innehåll. Den aktivitet, bekräftelser och små kickar som exempelvis sociala medier kan ge skapar en aktivitet i hjärnan som gör det svårare att varva ner.

Däremot tonade Christian Benedict ner farorna med det blå ljus som mobiltelefoner och plattor utstrålar.

– För sömnen är det ingen skillnad om du läser bok på en surfplatta eller i en vanlig bok.