Så kan kommunernas personalflykt bromsas

2017-10-27

Vad kan man göra för att minska personalomsättningen i offentlig sektor? Här är fem råd från experten Wanja Astvik.

Nyligen skrev vi om att allt fler lärare och socialsekreterare väljer att säga upp sig från sina tjänster. Vi tittade på Sveriges tio största kommuner och i alla tio var personalomsättningen större nu än fem år tidigare. Artikeln kan läsas här.

Så vad kan man göra åt den ökande personalomsättningen, vilket sliter på alla berörda arbetsplatser? Här är fem råd av Wanja Astvik, docent i psykologi vid Stockholms universitet och Mälardalens högskola.

Wanja Astvik

Genom stora enkätundersökningar har hon hittat förklaringar till varför socialarbetare väljer att säga upp sig. Men råden här gäller även för andra yrkesgrupper inom välfärden.

  1. - Chefer och politiker måste tydligt signalera att kvaliteten ska stå i fokus. Man kan inte bara tala om budget och ekonomi.
  2. - Synpunkter och kritik ska välkomnas och ses som en förutsättning för att utveckla organisationen.
  3. - Identifiera och försök ta bort systemfel som leder till stressrelaterad ohälsa.
  4. - Motarbeta en kultur där man lägger skuld på enskilda medarbetare.
  5. - Se till att arbetsbelastningen är rimlig.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, Oscar Magnusson