Psykisk ohälsa ökar efter jul

2017-01-13

Efter julhelgerna ökar antalet som sjukskriver sig för psykisk ohälsa. Alla tydligast är det för lärarna.

Vecka två varje år ökar de långa sjukskrivningarna för psykiska diagnoser med drygt 50 procent. Mönstret har varit ungefär likadant under de senaste tio åren. Det visar statistik som AFA Försäkring tagit fram. Tydligast är trenden hos lärare som står för nästan 20 procent av alla sjukfall som inleds efter jul- och sommarlov.

–Vi har tittat på de långa sjukfallen under en tioårsperiod och de följer samma mönster varje år. Vad topparna beror på kan vi bara spekulera i, säger Thomas Åkerström, analytiker på AFA Försäkring, i ett pressmeddelande.

På 1990-talet låg psykiska diagnoser bakom 13 procent av alla långa sjukfall. I dag är andelen 34 procent. För att det ska definieras som en lång sjukskrivning ska den pågå längre än 90 dagar.

//Du&jobbet