Nytt arbetslivscenter placeras i Gävle

2017-10-19

Regeringen har beslutat att arbetsmiljöarbetet ska stärkas med en ny myndighet för arbetsmiljö­kunskap. Myndigheten placeras i Gävle och drar igång verksamheten den 1 juni 2018.

Sedan den förra regeringen lade ner Arbetslivsinstitutet för tio år har det saknats en myndighet med ansvar för att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö. Parterna har länge påpekat behovet av detta.

Nu har en ny myndighet skapats. Kunskapen ska kommuniceras på ett sätt som stöder det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Myndigheten ska också utvärdera den förda arbetsmiljöpolitiken och hantera frågor som rör företagshälsovården.

Närheten till högskolan i Gävle och den arbetslivsforskning som berörs där ses som en fördel. När verksamheten är fullt utbyggd år 2020 beräknas myndighetens budget omfatta 35 miljoner kronor årligen. Ewa Ställdal har utsetts som särskild utredare för inrättande av myndigheten.

– Från första dagen har regeringen tydligt prioriterat arbetsmiljöarbetet. En nationell strategi har beslutats och resurserna har förstärkts med 125 miljoner kronor årligen. Genom den nya myndigheten för arbetsmiljö­kunskap stärks nu arbetsmiljöarbetet ytterligare, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson i ett pressmeddelande.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, Eva Berlin