Mindre risk för smitta med eget arbetsrum

2020-06-22

Går det egna kontorsrummet mot en renässans i spåren av coronapandemin? Studier tyder på mindre smittorisk i egna rum än i öppna kontorslösningar, säger Björne Olsson på Arbetsmiljöverket.

Öppna kontorslösningar, som aktivitetsbaserade kontor, har varit i ropet de senaste åren. De anses främja kreativitet, närhet, spontana möten och vara billigare än traditionella kontorsrum.

– Aktivitetsbaserade kontor brukar ha platser för cirka 60 procent av arbetsstyrkan. Det är ju ingen hemlighet att ekonomiska skäl ligger bakom. Men man har definitivt inte räknat in smittoaspekten i kalkylen och risken för sjukfrånvaro. Det kommer man nog att göra mer framöver, säger Björne Olsson, chef för enheten för kemi, mikrobiologi och toxikologi på Arbetsmiljöverket.

Nyser du i ditt eget rum är det ju bara du som är där, förutom städaren, konstaterar han.

– Eventuellt virus hinner lägga sig på ytor tills städaren kommer. Då behövs bara skyddshandskar.

Hur ska man då göra för att förebygga smitta på kontor? De vanliga reglerna om att hålla minst 1.5-2 meters avstånd till andra gäller. Man ska naturligtvis också fråga sig om man är helt frisk innan man går till arbetsplatsen, och hålla god handhygien, säger Björne Olsson.

– Covids huvudsakliga smittväg är via droppsmitta för att någon andas eller nyser på dig. Det kan också smitta i närtid via ytor, dvs om någon nyligen nyst på en yta som någon annan tar på och den vägen får i sig. Vi vet inte hur länge viruset är aktivt, studier tyder på att det kan överleva två-tre dygn under vissa förhållanden, i normalfallet under 10 timmar.

För den som till exempel arbetar aktivitetsbaserat utan egen plats kan det vara bra med eget tangentbord, musmatta och mus, plus tillgång till desinficerande savetter vid varje arbetsplats. Då kan man torka av bordsskivan där man slår sig ner, råder han. Noggrann städning är också viktigt.

Kan det fungera med plexiglas för att avskärma arbetsplatser?

– Det funkar bra i butik och vid tillfälliga möten, men hjälper knappast i öppna kontor där man vistas länge och andas samma luft. Det kan vara idé att till exempel jobba i skift, eller hemma när det går, så att inte så många personer vistas i samma utrymme länge. Det måste gå att hålla avstånd till andra.

Tiden man jobbar ihop spelar roll.

– Vi vet ännu inte vilka doser av viruset som krävs för att man ska bli sjuk. Det finns indikationer om att sjukvårdspersonal blivit så svårt sjuka för att de utsatts för större doser än vad vi övriga gör om vi smittas i vardagen. Vi vet heller inte om vissa känsliga personer reagerar mer på en liten dos än andra.

Tänk till kring ventilationen, uppmanar han. Jobbar man i en lokal där det är högt i tak, med stor luftvolym, ligger man bättre till än om det är trångt.

– Det är viktigt att luftväxlingen är tillräcklig och att man genomfört den obligatoriska ventilationskontrollen. Ventilationen ska fungera som tänkt, så att eventuellt virus späds ut och förs iväg av luftströmmarna. Kanske går det att öka på flödena utan att det blir blåsigt? Samråd med en ventilationsexpert!

Se upp med trånga mötesrum där flera personer kan sitta länge med stängd dörr, menar Björne Olsson.

– Ofta sitter man fler i rummet än vad ventilationen är tänkt för. Den som kommit försenad till ett möte har nog ofta känt när man kliver in att luftkvaliteten är dålig. Är man osäker hur många luften räcker för, fråga ventilationsexperten!

Det är också viktigt att veta vilka i arbetsgruppen som tillhör en riskgrupp. Den personen behöver vara extra försiktig och exempelvis undvika trånga mötesrum.

– Det är mycket vi inte vet än om viruset, så gå efter försiktighetsprincipen.

//EVA BERLIN, Du&jobbet

 

 

SÅ TÄNKER VI OM SMITTA PÅ KONTOR
Enligt en undersökning som PFM Research genomförde januari i år, före coronapandemin, är det fler av dem i öppna kontor som anser sig bli smittade av kollegors sjukdomar än dem som har egna rum. 42 procent i aktivitetsbaserade kontor och 39 procent i kontorslandskap svarade ja på frågan om de smittats av kollegor, mot 29 procent som har eget rum. Undersökningen gjordes på uppdrag av kontorsföretaget DPJ. ”Med erfarenheterna från corona är frågan om vi ska fortsätta att skapa arbetsplatser där smitta lätt kan spridas?”, skriver Peter Johansson, vd för DPJ i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

TRÅNGA LOKALER ÄR EN SMITTORISK
Trånga lokaler och långvarig vistelse inomhus tillsammans med andra är en smittorisk när det gäller covid-19, enligt forskare som studerat hur viruspartiklar rör sig i inneluft, uppger Hufvudstadsbladet. Sedan i mars har ett trettiotal forskare från Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Teknologiska forskningscentralen VTT och Meteorologiska institutet studerat hur aerosoler rör sig inomhus. Biträdande professor Ville Vuorinen från Aalto-universitetet påpekar att mycket är okänt om det nya viruset.
”Men vi har sett att det finns ett samband som handlar om att människor som andats i samma rum blivit smittade. Några frågor kan vi redan vara överens om: att sjukdomen smittar via andningsvägarna och att tid har betydelse för smittspridningen”, säger han till Hufvudstadsbladet.