Mildare regler i sjukförsäkringen föreslås

2019-02-06

Regeringens utredare föreslår mildare regler i sjukförsäkringen. Det ska bli lättare att göra undantag från regeln om att pröva arbetsförmågan mot "normalt förekommande arbete" på hela arbetsmarknaden.

Det är regeringens särskilde utredare för sjukförsäkringen , Claes Jansson, som nyligen kommit med ett delbetänkande i sin utredning. 

Det ska gå att hålla kvar längre vid spåret att återgå till det arbete och den arbetsgivare som man blivit sjukskriven ifrån. Undantagsreglerna ska mildras både vid 180 dagar och vid 365 dagar. En absolut gräns för prövning mot normalt förekommande arbete föreslås vara två år.

Hela utredningen ska vara klar senast oktober 2019.

Här kan man läsa pressmeddelandet och även hitta själva delbetänkandet>>

Det har kommit krav från flera håll om förtydligande av begreppet normalt förekommande arbete. Speciellt LO-TCO Rättsskydd vill ha mildare regler i sjukförsäkringen.

Läs om två klargörande domar>>