Chansen är stor att både jobba vid 58 år och fortfarande leva 22 år senare. Det visar en undersökning från SCB, som vår tidning Du&jobbet och Tema Likabehandling beställt.

Skälen handlar bl a om att ha lång utbildning och ett arbete man ofta värderar som en del av sin identitet – något som motiverar till långt arbetsliv. Trots problem i yrket finns många positiva aspekter som elevkontakt och känsla av meningsfullhet. Störst chans att leva länge hade lärare i bild och musik, på tredje palts kom klasslärare.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, Eva Berlin