Lärare lever längre

2017-09-05

Mitt i all rapportering om krisen i skolan finns också goda nyheter att lyfta fram. Lärare tillhör gruppen yrken där man kan räkna med både långt liv och långt arbetsliv.

Chansen är stor att både jobba vid 58 år och fortfarande leva 22 år senare. Det visar en undersökning från SCB, som vår tidning Du&jobbet och Tema Likabehandling beställt.

Skälen handlar bl a om att ha lång utbildning och ett arbete man ofta värderar som en del av sin identitet – något som motiverar till långt arbetsliv. Trots problem i yrket finns många positiva aspekter som elevkontakt och känsla av meningsfullhet. Störst chans att leva länge hade lärare i bild och musik, på tredje palts kom klasslärare.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, Eva Berlin