Fem faktorer bakom krisen i skolan

2017-08-21

Grundskollärare har yrket där arbetsbördan ökade mest under en femårsperiod. Hela 84 procent av de tillfrågade ansåg detta om sin arbetssituation. På andra plats kom förskollärare, enligt uppgifter från SCB, som vår tidning Du&jobbet beställt.

En studie från Sveriges Företagshälsor tyder på att lärarna har den sämsta psykosociala arbetsmiljön av alla. Var tredje lärare är orolig för att bli anmäld av föräldrar eller elever, enligt Tidningen Skolvärlden. Samtidigt rasar debatten om sämre elevkunskaper och ökande skillnader mellan skolor.

Här är fem faktorer bakom krisen, enligt Du&jobbets granskning:

- De en gång statsanställda lärarna med uppdrag att förmedla kunskap har blivit kommun- eller privatanställda mångsysslare: lärare, administratörer, socialarbetare på en rätt vildvuxen skolmarknad.

- Kommunaliseringen har sänkt yrkets status och skapade ojämlika villkor mellan kommuner.

- Direktiv om mål- och resultatinriktning har orsakat detaljstyrning och en administrationstsunami.

- Det fria skolvalet och skolpengssystemet har lett till en skolmarknad, där krävande föräldrar ser sig som kunder med rätt att begära bra betyg åt barnen, annars hotar de ta skolpengen och byta skola.

- Kravlös lärarutbildning har ytterligare sänkt statusen, moden med fria undervisningsformer och lärande på egen hand mm har urholkat lärarrollen och gynnat elever från studievana hem.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, Eva Berlin