Nyligen träffade företrädare för Kommunal arbetsmarknadsminister Ylva Johansson(S). Vid mötet framförde facket två krav:

  • Staten ska ta ett större ansvar för utbildningen av skyddsombud. Utbildningen bör regleras i lag och vara minst fem dagar.
  • Skyddsombud ska också ha lagstadgad rätt till minst en fortbildningsdag per år.

Lenita Granlund är avtalssekreterare på Kommunal, och en av dem som träffade Ylva Johansson. Hon upplever att skyddsombudens situation blivit svårare och beskriver en arbetsmiljö för Kommunals medlemmar där det ofta är slimmat, där det är många visstidsanställda, där många jobbar avvikande arbetstider och där det förekommer hot och våld.

– Det är en komplex situation, och ett svårt uppdrag för skyddsombuden. Därför är det viktigt de har en bra utbildning, säger hon.

Utan lagkrav är det lätt att utbildningar inte blir av, fortsätter hon.

– Därför är det dags att lagstifta om minimiregler, Vi måste få upp antalet timmar som skyddsombuden får utbildning.

Är skyddsombuden generellt för dåligt rustade?
– Det ser väldigt olika ut, men generellt behöver skyddsombuden rustas mer. Arbetsmiljön är väldigt komplex och utbildningen behöver få med alla dessa delar.

Som arbetsmiljölagen ser ut i dag finns inga krav på att skyddsombud ska rätt till en viss mängd utbildning. Lagen säger enbart att ”arbetsgivare och arbetstagare svarar gemensamt för att skyddsombud får erforderlig utbildning”.

//OSCAR MAGNUSSON

Vill du prenumerera på Du&jobbet? Så här gör du!